Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Vuosttaš Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Forrige kapittelNeste kapittel

Josef čilge hoavvahearráid nieguid
40Muhtun áiggi das maŋŋil dáhpáhuvai ahte Egypta gonagasa alimus juhkamušaddi ja láibedahkki rihkuiga hearráska, Egypta gonagasa, vuostá.  2 Farao moaráhuvai hoavvahearrá guoktái, alimus juhkamušaddái ja alimus láibedahkkái,  3 ja bijai sudno heaggafávttaid oaivámučča vissui, seammá giddagassii gos Josef lei.  4 Heaggafávttaid oaivámuš gohčui Josefa atnit fuola dan guoktás ja bálvalit sudno.
        Nu soai leigga giddagasas muhtun áiggi.
 5 Giddagasas Egypta gonagasa juhkamušaddi ja láibedahkki niegadeigga goabbáge niegu ovttat ija. Soai niegadeigga sierra niegu, ja nieguin lei sierra čilgehus.  6 Go Josef iđedis bođii sudno lusa, de son oinnii ahte soai leigga morašlaččat.  7 Dalle son jearai farao hoavvahearrá guoktás geat leigga fáŋgan ovttas suinna su isida viesus: “Manne dudnos lea odne nu morašlaš hápmi?”  8 Soai vástideigga: “Moai letne niegadan niegu, iige dáppe leat oktage gii máhttá čilget daid.” Josef dajai: “Nieguid čilgehusat bohtet Ipmilis, muhto muitaleahkki fal maid leahppi niegadan.”
   
 9 De alimus juhkamušaddi muitalii iežas niegus Josefii ja dajai: “Mu niegus lei viidnemuorra mu ovddas. 10 Viidnemuoras ledje golbma oavssi. Dan seammás go dasa ihtigohte urbbit, de dasa bohciidedje lieđit ja dan muorjjit ládde. 11 Mus lei gieđas farao juhkangearra, ja mun válden murjjiid ja bahčen daid sáhpi farao gerrii ja adden geara farao gihtii.” 12 Josef dajai sutnje: “Dát lea du niegu čilgehus: Dat golbma oavssi leat golbma beaivvi. 13 Golmma beaivvi geažes farao bajida du ja bidjá du fas juhkamušaddin. Don oaččut addit juhkangeara farao gihtii seammá láhkái go ovdalge, dalle go ledjet su juhkamušaddi. 14 Muhto muitte mu go dutnje geavvá bures, ja daga munnje dán buori: Sártno mu beales faraoi ja veahket mu beassat eret dán viesus! 15 Mun lean suoláduvvon hebrealaččaid eatnamis, ja dáppe mun lean sivaheapmin biddjojuvvon giddagassii.”
   
16 Go alimus láibedahkki gulai man bures Josef čilgii niegu, de son dajai: “Mu niegus lei seammá ládje, mun niegadin ahte mus ledje oaivvi alde golbma veaddelihti maid dievva ledje nisoláibbit. 17 Bajimus veaddelihtis ledje buotlágán láibbit borramuššan faraoi, muhto lottit borre daid veaddelihtis mii mus lei oaivvi alde.” 18 Josef vástidii: “Dát lea du niegu čilgehus: Dat golbma veaddelihti leat golbma beaivvi. 19 Golmma beaivvi geažes farao bajida du: Son heŋge du murrii, ja almmi lottit borret du oačči.”
   
20 Goalmmát beaivvi faraos lei riegádanbeaivi, ja son dagai guossemállásiid buot bálvaleddjiidasas. Dalle son bajidii alimus juhkamušaddi ja láibedahkki bálvaleddjiidis oaidnut. 21 Alimus juhkamušaddi son bijai ovddeš virgái, nu ahte son oaččui fas addit juhkangeara farao gihtii, 22 muhto alimus láibedahkki harcejuvvui, aiddo nugo Josef lei čilgen sudno nieguid. 23 Alimus juhkamušaddi ii muitán Josefa, muhto vajáldahtii su.
Forrige kapittelNeste kapittel

12. mai 2021

Dagens Bibelord

Efesarane 1,17–23

Les i nettbibelen

17Eg bed om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlegdomens Far, må gje dykk visdoms og openberrings Ande, så de lærer Gud å kjenna. 18Må han lysa opp auga til dykkar hjarte, så de får innsikt i kva håp han har kalla dykk til, kor rik og herleg arven er for dei heilage ... Vis hele teksten

17Eg bed om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlegdomens Far, må gje dykk visdoms og openberrings Ande, så de lærer Gud å kjenna. 18Må han lysa opp auga til dykkar hjarte, så de får innsikt i kva håp han har kalla dykk til, kor rik og herleg arven er for dei heilage 19og kor overveldande hans kraft er mellom oss som trur. For hans makt og styrke er veldig. 20Med denne krafta reiste han Kristus opp frå dei døde og sette han ved Guds høgre hand i himmelen, 21over alle makter og herredøme, over alt velde og alle som styrer, og over kvart namn som nemnast kan, ikkje berre i denne tidsalderen, men òg i den komande. 22Alt la han under hans føter, og han som er hovudet over alle ting, har han gjeve til kyrkja, 23som er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle.