Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Vuosttaš Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Forrige kapittelNeste kapittel

Adama sohkalogahallan
5Dát lea Adama sohkalogahallan. Go Ipmil sivdnidii olbmo, de dagai su Ipmila govvan.  2 Olmmájin ja nissonin son sivdnidii sudno. Son buressivdnidii sudno ja bijai sudno namman olmmoš dalle go sivdnidii sudno.
   
 3 Go Adam lei eallán čuođigolbmalogi jagi, de sutnje riegádii bárdni gii lei su láhkásaš, su govva, ja son bijai su namman Set.  4 Seta riegádeami maŋŋil Adam elii vel gávccičuođi jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat.  5 Adama oppa eallináigi lei ovccičuođi golbmalogi jagi; de son jámii.
   
 6 Go Set lei eallán čuođivihtta jagi, de sutnje riegádii Enoš.  7 Enoša riegádeami maŋŋil Set elii vel gávccičuođičieža jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat.  8 Seta oppa eallináigi lei ovccičuođi guoktenuppelohkái jagi; de son jámii.
   
 9 Go Enoš lei eallán ovccilogi jagi, de sutnje riegádii Kenan. 10 Kenana riegádeami maŋŋil Enoš elii vel gávccičuođi vihttanuppelohkái jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat. 11 Enoša oppa eallináigi lei ovccičuođivihtta jagi; de son jámii.
   
12 Go Kenan lei eallán čiežalogi jagi, de sutnje riegádii Mahalalel. 13 Mahalalela riegádeami maŋŋil Kenan elii vel gávccičuođi njealljelogi jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat. 14 Kenana oppa eallináigi lei ovccičuođilogi jagi; de son jámii.
   
15 Go Mahalalel lei eallán guhttalogivihtta jagi, de sutnje riegádii Jered. 16 Jereda riegádeami maŋŋil Mahalalel elii vel gávccičuođi golbmalogi jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat. 17 Mahalalela oppa eallináigi lei gávccičuođi ovccilogivihtta jagi; de son jámii.
   
18 Go Jered lei eallán čuođiguhttalogiguokte jagi, de sutnje riegádii Henok. 19 Henoka riegádeami maŋŋil Jered elii vel gávccičuođi jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat. 20 Jereda oppa eallináigi lei ovccičuođi guhttalogiguokte jagi; de son jámii.
   
21 Go Henok lei eallán guhttalogivihtta jagi, de sutnje riegádii Metušelah. 22 Henok vádjolii Ipmiliin Metušelaha riegádeami maŋŋil vel golbmačuođi jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat. 23 Henoka oppa eallináigi lei golbmačuođi guhttalogivihtta jagi. 24 Henok vádjolii Ipmiliin. Dasto son ii lean šat, dasgo Ipmil válddii su lusas.
   
25 Go Metušelah lei eallán čuođigávccilogičieža jagi, de sutnje riegádii Lamek. 26 Lameka riegádeami maŋŋil Metušelah elii vel čiežačuođi gávccilogiguokte jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat. 27 Metušelaha oppa eallináigi lei ovccičuođi guhttalogiovcci jagi; de son jámii.
   
28 Go Lamek lei eallán čuođigávccilogiguokte jagi, de sutnje riegádii bárdni. 29 Son bijai su namman Noa ja dajai: “Dát bárdni addá geahpádusa go mii bargat ja rahčat eatnamis maid Hearrá lea garuhan.” 30 Lamek elii Noa riegádeami maŋŋil vel vihttačuođi ovccilogivihtta jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat. 31 Lameka oppa eallináigi lei čiežačuođi čiežalogičieža jagi; de son jámii.
   
32 Go Noa lei eallán vihttačuođi jagi, de sutnje riegádedje bártnit Sem, Ham ja Jafet.
1 Mos 5,29 viser til 1 Mos 3,17
Note Noa: Hebreagillii lea sátnestoahkan namain Noa ja sániin mii mearkkaša “jeđđet”.
Forrige kapittelNeste kapittel

12. mai 2021

Dagens Bibelord

Efesarane 1,17–23

Les i nettbibelen

17Eg bed om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlegdomens Far, må gje dykk visdoms og openberrings Ande, så de lærer Gud å kjenna. 18Må han lysa opp auga til dykkar hjarte, så de får innsikt i kva håp han har kalla dykk til, kor rik og herleg arven er for dei heilage ... Vis hele teksten

17Eg bed om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlegdomens Far, må gje dykk visdoms og openberrings Ande, så de lærer Gud å kjenna. 18Må han lysa opp auga til dykkar hjarte, så de får innsikt i kva håp han har kalla dykk til, kor rik og herleg arven er for dei heilage 19og kor overveldande hans kraft er mellom oss som trur. For hans makt og styrke er veldig. 20Med denne krafta reiste han Kristus opp frå dei døde og sette han ved Guds høgre hand i himmelen, 21over alle makter og herredøme, over alt velde og alle som styrer, og over kvart namn som nemnast kan, ikkje berre i denne tidsalderen, men òg i den komande. 22Alt la han under hans føter, og han som er hovudet over alle ting, har han gjeve til kyrkja, 23som er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle.