Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Forrige kapittelNeste kapittel

Babylonia gonagasa áirasat
39Go Babylonia gonagas Merodak-Baladan, Baladana bárdni, gulai ahte Hiskia lei leamaš buohccin ja lei fas buorránan, de son vuolggahii sutnje reivve ja attáldagaid.  2 Hiskia illosii go áirasat bohte, ja son čájehii sidjiide iežas vuorkáviesu ja dan silbbaid ja golliid, hádjaurtasiid ja fiinna oljju ja velá oppa iežas vearjoráju ja buot, mii lei su dávvirrájuin. Oppa šloahtas ja oppa riikkas ii lean mihkkege diŋggaid maid son ii livčče čájehan sidjiide.  3 Dalle profehta Jesaja bođii gonagas Hiskia lusa ja jearai sus: “Mii duoin olbmáin lei áššin? Gos sii ledje boahtán?” Hiskia vástidii: “Sii ledje boahtán gáiddus eatnamis, Babylonias.”  4 Jesaja jearai: “Maid don čájehit sidjiide, go sii ledje du guossis?” Hiskia vástidii: “Mun čájehin sidjiide buot mii mu šloahtas lea. Mu dávvirrájuin ii leat mihkkege maid mun in livčče čájehan sidjiide.”  5 Dalle Jesaja dajai Hiskiai: “Gula Hearrá, Almmiveagaid Ipmila, sáni:  6 Boahtá beaivi goas buot mii lea du šloahtas, buot maid du áhčit leat čohkken gitta dán beaivvi rádjái, dolvojuvvo Babyloniai. Ii mihkkege báze, cealká Hearrá.  7 Sii váldet muhtumiid du bártniin, dain geat leat du iežat nális, ja bidjet sin hoavvabálvalussii Babylonia gonagasa šlohttii.”  8 Hiskia dajai Jesajai: “Hearrá sátni maid don sárdnot, lea buorre.” Son oainnat jurddašii: “Lea goit ráfi ja oadjebasvuohta nu guhká go mun ealán.”
Forrige kapittelNeste kapittel

18. mai 2021

Dagens Bibelord

Haggai 2,3–9

Les i nettbibelen

3Er det noen tilbake blant dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Og hva ser dere nå? Ser det ikke ut som ingenting? ... Vis hele teksten

3Er det noen tilbake blant dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Og hva ser dere nå? Ser det ikke ut som ingenting? 4Men nå, Serubabel: Vær sterk! sier Herren. Josva, Jehosadaks sønn, du øversteprest: Vær sterk! Hele folket i landet: Vær sterke! sier Herren. Gå i gang med arbeidet! For jeg er med dere, sier Herren over hærskarene. 5Dette løftet ga jeg dere da dere dro ut av Egypt. Min Ånd er blant dere. Vær ikke redde! 6For så sier Herren over hærskarene: Enda en gang, om kort tid, rister jeg himmelen og jorden, havet og det tørre landet. 7Jeg rister alle folkeslag, så skattene deres kommer hit. Jeg fyller dette huset med herlighet, sier Herren over hærskarene. 8Mitt er sølvet, mitt er gullet, sier Herren over hærskarene. 9Dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over hærskarene. På dette stedet skal jeg gi fred, sier Herren over hærskarene.