Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Paulusa girji romalaččaide

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Forrige kapittelNeste kapittel

Abrahama osku
4Maid mii dalle dadjat Abrahama, min álbmoga máttaráhči, birra? Mo sutnje geavai?  2 Jos Abraham adnojuvvui vanhurskkisin daguidis dihte, de sus lei mainna rámádallat, muhto ii Ipmila ovddas.  3 Maid čála cealká? Abraham oskkui Ipmilii, ja dat lohkkojuvvui sutnje vanhurskkisvuohtan.  4 Dat geas leat dagut maid čájehit, ii oaččo bálkká árpmus, muhto danin go son lea ánssášan dan.  5 Jos muhtumis eai leat dagut, muhto son osku Ipmilii gii dahká ipmilmeahttuma vanhurskkisin, de Ipmil lohká su oskku sutnje vanhurskkisvuohtan.  6 Nu Davidge rámida ávdugassan dan olbmo geasa Ipmil logahallá vanhurskkisvuođa almmá daguid haga:  7  Ávdugasat dat geaid vearredagut leat ándagassii addojuvvon ja geaid suttut leat čihkkojuvvon.  8  Ávdugas dat olmmái geasa Hearrá ii logahala suttu.  9 Guoskágo dát ávdugassan máidnun dušše birračuhppojuvvon olbmuide vai maiddái birračuohpakeahtes olbmuide? Mii leat juo dadjan ahte osku lohkkojuvvui Abrahamii vanhurskkisvuohtan. 10 Leigo Abraham dalle birračuhppojuvvon? Ii, son lei ain birračuohpakeahttá. 11 Son oaččui birračuohpahusa mearkka nanustussan dasa ahte Ipmil anii su vanhurskkisin go oskkui juo ovdal go son birračuhppojuvvui. Nu son lea buohkaid áhčči geat oskot ja adnojuvvojit vanhurskkisin, vaikko eai leat birračuhppojuvvon. 12 Muhto son lea maiddái sin áhčči geat leat birračuhppojuvvon, sin geat eai leat dušše birračuhppojuvvon, muhto maiddái vádjolit dan oskku geainnu maid min áhčči Abraham čuovui ovdal go son birračuhppojuvvui.
Lohpádus Abrahamii
13 Dasgo dat lohpádus ahte sii árbejit máilmmi, ii addojuvvon Abrahamii ja su nállái lága bokte, muhto dan vanhurskkisvuođa bokte mii boahtá oskkus. 14 Jos sii geat dollet lága, leat árbbolaččat, de dallehan osku lea dušši ja lohpádus heaittihuvvon. 15 Láhka duddjo moari, muhto lága haga ii leat láhkarihkkunge. 16 Abraham oaččui lohpádusa danin go son oskkui, vai visot boađášii árpmus. Dalle lohpádus bissu nanusin oppa Abrahama nállái, ii dušše daidda geain lea láhka, muhto maiddái daidda geain lea Abrahama osku. Son lea min buohkaid áhčči, 17 nugo lea čállojuvvon: Mun lean dahkan du eatnat álbmogiid áhččin. Son lea min áhčči Ipmila čalmmiin, geasa son oskkui, ja guhte dahká jábmiid eallin ja gohčču šaddat dan mii ii leat. 18 Vaikko ii lean doaivu, de Abraham doaivvui ja oskkui ahte son šaddá eatnat álbmogiid áhččin, dáid sániid mielde: Nu eatnagin šaddá du nálli. 19 Su osku ii raššon vaikko son čuođijahkásažžan diđii ahte su rumaš lei hedjonan ja ahte Sara goaŧŧu lei jápmán. 20 Son ii eahpidan eahpeoskkus Ipmila lohpádusa, muhto nanosmuvai oskkus. Son attii gudni Ipmilii 21 ja lei vissis das ahte Ipmilis lei fápmu dahkat dan maid son lei lohpidan. 22  Dan dihte son lohkkojuvvui vanhurskkisin. 23 Muhto sánit son lohkkojuvvui vanhurskkisin eai čállojuvvon dušše su dihte, 24 muhto maiddái min dihte. Mii lohkkojuvvot vanhurskkisin go mii oskut sutnje guhte lea bajásčuoččáldahttán min Hearrá Jesusa jábmiid luhtte. 25 Ipmil divttii Kristusa jápmit min rihkkumiid dihte ja bajásčuoččáldahtii su jábmiid luhtte, vai mii šaddat vanhurskkisin.
Note rámádallat: Paulus atná dán sáni hui dávjá. Dat geavahuvvo čujuhit juohkelágán olmmošlaš čeavláivuhtii ja iešluohttámuššii.
Rom 4,7 viser til l 0,0
Rom 4,11 viser til Gal 3,7
Rom 4,16 viser til Gal 3,7
Forrige kapittelNeste kapittel

05. august 2021

Dagens Bibelord

Jesaja 64,7–65,2

Les i nettbibelen

7Men no, Herre, er du vår far! Vi er leira, du han som formar oss, alle er vi verk av di hand. 8Herre, ver ikkje harm, hugs ikkje vår skuld for alltid! Sjå no hit, alle er vi ditt folk! ... Vis hele teksten

7Men no, Herre, er du vår far! Vi er leira, du han som formar oss, alle er vi verk av di hand. 8Herre, ver ikkje harm, hugs ikkje vår skuld for alltid! Sjå no hit, alle er vi ditt folk! 9Dine heilage byar har vorte til ørken, Sion har vorte ein ørken og Jerusalem ei øydemark. 10Vårt heilage og herlege tempel, der fedrane våre lova deg, har elden svidd av. Alt vi var glade i, er lagt i ruinar. 11Kan du tola dette, Herre, teia og audmjuka oss så djupt? 1Eg hadde svar til dei som ikkje spurde, eg var å finna for dei som ikkje søkte meg. Eg sa: «Her er eg! Her er eg!» til eit folkeslag som ikkje kalla på mitt namn. 2Heile dagen rekte eg hendene ut til eit trassig folk som gjekk fram etter eigne tankar på vegar som ikkje var gode.