Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Forrige kapittelNeste kapittel

Ipmil ráhkista ain Israela
11Go Israel lei nuorra,
          de mun ráhkistin su,
          ja Egyptas mun rávken bárdnán.
          
   
 2 Muhto mađe eambbo mun rávken sin,
          dađe eambbo sii gáide mus.
          Sii oaffarušše Baal-ipmiliidda,
          cahkkehedje oaffardolaid ipmilgovaide.
          
   
 3 Mun oahpahin Efraima vázzit
          ja válden sin sallii,
          muhto sii eai ipmirdan
          ahte mun buoridin sin.
          
   
 4 Mun gessen sin
          oskkáldasvuođa báttiiguin,
          ráhkisvuođa oaraiguin.
          Mun ledjen dego olmmoš
          gii lokte njuoratmáná niera vuostá,
          mun njahken ja adden sidjiide biepmu.
          
   
 5 Sii máhccet fas Egyptii,
          ja Assyria galgá ráđđet sin,
          dasgo sii eai dáhto jorgalit.
          
   
 6 Miehkki stajida sin gávpogiin
          ja duššada sin einnostusbáhpaid,
          loahpaha buot sin juonaid dihte.
          
   
 7 Mu álbmot lea jorgalan mus eret.
          Sii čurvot buohkat Alimussii,
          muhto son ii čuoččáldahte sin.
          
   
 8 Mo mun sáhtán luoitit du, Efraim,
          ja diktit du mannat, Israel?
          Mo mun sáhtán dahkat dutnje
          nugo Admai,
          meannudit duinna nugo Sebojimiin?
          Mu váibmu njuorrá,
          buot mu árkkálmastinvuohta cahkiida.
          
   
 9 Mun in golggat buolli moarrán,
          mun in šat duššat Efraima.
          Dasgo mun lean Ipmil inge olmmoš,
          Bassi din gaskkas.
          Mun in boađe din lusa hirpmain.
          
   
10 Sii čuvvot Hearrá,
          ja son čeargu dego ledjon.
          Go son čeargu, de su mánát
          bohtet doama oarjin,
          
   
11 sii dopmet dego lottit Egyptas,
          nugo duvvát Assyrias.
          Mun divttán sin máhccat ruoktot,
          cealká Hearrá.
Note njuoratmáná: sáhttá maid jorgaluvvot “geasis”.
Forrige kapittelNeste kapittel

20. april 2021

Dagens Bibelord

2. Korinter 4,14–18

Les i nettbibelen

14For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. 15Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære. ... Vis hele teksten

14For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. 15Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære. 16Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. 17De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. 18Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.