Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Paulusa girji Titusii

1 2 3

Forrige kapittelNeste kapittel

Kristtalaččaid eallin máilmmis
2Sártno dan mii soahpá dearvvas ohppui.  2 Gohčo vuoras olbmáid leat juguheamit, gutnálaččat ja jierpmálaččat, dearvasat oskkus, ráhkisvuođas ja gierdavašvuođas.  3 Vuoras nissonat galget maid eallit nugo heive bassi olbmuide. Sii eai oaččo sárdnut sealggebealde eaige leat viidneváibmilat, muhto galget oahpahit dan mii lea buorre.  4 Sii galget ávžut nuorra nissoniid ráhkistit iežaset boatnjá ja mánáid,  5 eallit jierpmálaččat ja buhttásit, dikšut bures ruovttuset ja leat boadnjáseaset vuolibuččat, vai Ipmila sátni ii bilkiduvvo.
   
 6 Neavvo seammá láhkái nuorra olbmáid eallit mearálaččat  7 ja čájet ieš sidjiide ovdamearkka buriid dahkamis. Lehkos du oahpahus vuoiggalaš ja gutnálaš  8 ja sárdnun dearvvas ja láitemeahttun, vai juohke vuostálasti šaddá heahpanit, danne go ii máhte dadjat min birra maidege baháid.
   
 9 Ávžžo šlávaid leat juohke dáfus vuolibuččat isidiiddáset ja sin miela mielde. Sii eai oaččo nágget vuostá 10 eaige suoládallat, muhto galget álo leat vuoiggalaččat ja oskkáldasat, vai sii juohke láhkái leat Ipmila, min Beasti, oahpa čikŋan.
   
11 Ipmila árbmu lea oainnat almmustuvvan bestojupmin buot olbmuide, 12 ja dat bagada min hilgut ipmilmeahttunvuođa ja máilmmálaš anistumiid ja eallit jierpmálaččat, vuoigatlaččat ja ipmilbalolaččat dán máilmmis 13 dan botta go mii vuordit go min ávdugas doaivu ollašuvvá ja min stuorra Ipmila ja Beasti Jesus Kristusa hearvásvuohta almmustuvvá. 14 Son attii iežas min ovddas vai beasai lonistit min buot vearredaguin ja buhtistit min su iežas álbmogin mii áŋgirit dahká buriid daguid.
   
15 Sártno ná, ávžžo ja cuiggot buot isitvuođain. Ale divtte ovttage badjelgeahččat iežat.
Tit 2,1 viser til Tit 1,9
Note: Dát oassi girjjis sulastahttá viessotávvaliid. viessotávvalat.
Tit 2,5 viser til Ef 5,22
Tit 2,14 viser til 2 Mos 19,5, Gal 1,4, Gal 2,20, 1 Tim 0,0, 1 Pet 0,0
Note lonistit min: Dajaldat geavahuvvo dávjá šlávaid birra geat ostojuvvojedje luovus. lonistanruhta.
Forrige kapittelNeste kapittel

15. mai 2021

Dagens Bibelord

Apostelgjerningane 24,10–21

Les i nettbibelen

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. ... Vis hele teksten

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. 11Du kan lett få stadfest at det ikkje er meir enn tolv dagar sidan eg reiste opp til Jerusalem for å tilbe. 12Og ingen har sett meg diskutera med nokon eller eggja opp folk, verken i tempelet eller i synagogane eller nokon annan stad i byen. 13Dei kan heller ikkje prova det dei no klagar meg for. 14Men det vedgår eg: Eg dyrkar våre fedrars Gud gjennom å følgja Vegen, som dei kallar ei sektlære. For eg trur alt det som er skrive i lova og profetane, 15og eg har den same von til Gud som desse har: at rettferdige og urettferdige ein gong skal stå opp frå dei døde. 16Difor legg eg vinn på alltid å ha eit reint samvit for Gud og menneske. 17Etter mange år kom eg for å gje ei gåve til dei fattige i folket mitt og for å ofra. 18Då var det dei fann meg i tempelet, der eg hadde late meg reinsa. Eg samla ikkje folk om meg og laga ikkje uro. 19Men nokre jødar frå Asia såg meg, og det var dei som burde ha møtt fram for deg og kome med skuldingar, om dei hadde hatt nokon. 20Eller så bør dei som står her, sjølve seia kva dei fann meg skuldig i då eg stod for Rådet. 21Det kan vel ikkje berre vera for det eine ordet eg ropa ut då eg stod framfor dei: ‘Det er for oppstoda frå dei døde eg står for retten her i dag.’»