Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Johannesa evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Forrige kapittelNeste kapittel

Duohta viidnemuorra
15Mun lean duohta viidnemuorra, ja mu Áhčči lea viidnegárdedoalli.  2 Son čuohppá mus eret juohke oavssi mii ii šaddat šaddosiid, ja juohke oavssi mii šaddada šaddosiid, son buhtista, vai dat šaddadivččii eanet šaddosiid.  3 Dii lehpet juo buhttásat dan sáni dihte maid mun lean sárdnon didjiide.  4 Bissot mu siste, de mun bisun din siste. Nugo oaksige ii sáhte šaddadit šattuid muđui go dat bissu viidnemuoras, nu ehpet diige sáhte šaddadit šattuid muđui go bissubehtet mu siste.
   
 5 Mun lean viidnemuorra, dii lehpet oavssit. Dat gii bissu mu siste ja gean siste mun bisun, šaddada ollu šattuid. Almma mu haga dii ehpet máhte dahkat maidege.  6 Gii ii biso mu siste, dat lea dego luovvanan oaksi: Dat bálkestuvvo eret ja goiká. Goikeoavssit čohkkejuvvojit ja bálkestuvvojit dollii, ja dat bullet.  7 Jos dii bissubehtet mu siste ja mu sánit bissot din siste, de átnot maid ihkinassii dáhttubehtet, ja dii oažžubehtet dan.  8 Mu Áhči hearvásvuohta boahtá albmosii das ahte dii šaddadehpet ollu šaddosiid ja šaddabehtet mu máhttájeaddjin.
   
 9 Nugo Áhčči lea ráhkistan mu, nu munge lean ráhkistan din. Bissot mu ráhkisvuođas. 10 Jos dii doallabehtet mu báhkkomiid, de dii bissubehtet mu ráhkisvuođas, nugo mun lean doallan Áhččán báhkkomiid ja bisun su ráhkisvuođas. 11 Dán mun lean sárdnon didjiide, vai mu illu lea din siste ja din illu šaddá ollisin. 12 Ná mun gohčun din: Ráhkistehket guhtet guimmiideattet, nugo mun lean ráhkistan din. 13 Ii ovttasge leat stuorit ráhkisvuohta go sus gii addá heakkas ustibiiddis ovddas. 14 Dii lehpet mu ustibat, jos dahkabehtet dan maid mun gohčun. 15 In mun šat gohčot din bálvaleaddjin, danne go bálvaleaddji ii dieđe maid su isit áigu. Mun gohčodan din ustibin, munhan lean muitalan didjiide buot maid lean gullan Áhčistan. 16 Ehpet dii válljen mu, muhto mun válljejin din ja vuolggahin din šaddadit šaddosiid, dakkár šaddosiid mat bissot. Go nu dahkabehtet, de Áhčči addá didjiide buot maid átnubehtet sus mu nammii. 17 Ná mun gohčun din: Ráhkistehket guhtet guimmiideattet.
Máilbmi vašuha din
18 Jos máilbmi vašuha din, de muitet ahte dat lea vašuhan mu ovdal go din. 19 Jos dii livččiidet máilmmi olbmot, de máilbmi ráhkistivččii iežas olbmuid. Muhto dál dii ehpet leat máilmmi olbmot, muhto mun lean válljen din máilmmis, ja danne máilbmi vašuha din. 20 Muitet maid mun celken: Bálvaleaddji ii leat stuorit go isit. Jos olbmot leat doarrádallan mu, de sii doarrádallet maiddái din. Jos sii leat doallan mu sáni, de sii dollet maiddái din sáni. 21 Buot dán olbmot dahket didjiide mu nama dihte, dasgo eai dovdda su gii lea vuolggahan mu. 22 Jos mun in livčče boahtán ja sárdnon sidjiide, de sis ii livčče suddu, muhto dál sis ii leat mihkkege mainna bealuštit suttuset. 23 Gii vašuha mu, dat vašuha maiddái mu Áhči. 24 Jos mun in livčče dahkan sin gaskkas daguid maid ii oktage eará leat dahkan, de sis ii livčče suddu. Muhto dál sii leat oaidnán daid ja vašuhit sihke mu ja mu Áhči. 25 Muhto dat šattai, vai ollašuvvá sin čállagiid sátni: Sii leat vašuhan mu almmá siva haga.
   
26 Dii oažžubehtet Bealušteaddji; mun vuolggahan su Áhči luhtte. Son, Duohtavuođa Vuoigŋa, vuolgá Áhči luhtte ja duođašta mu birra. 27 Maiddái dii šaddabehtet mu duođašteaddjin, diihan lehpet leamaš mu mielde gitta álggu rájes.
Joh 15,7 viser til Joh 14,13+
Joh 15,9 viser til Joh 5,20+
Joh 15,25 viser til l 0,0
Joh 15,26 viser til Joh 14,16+, Apd 5,32
Note Bealušteaddji: >\+xt 14,16.
Forrige kapittelNeste kapittel

12. mai 2021

Dagens Bibelord

Efesarane 1,17–23

Les i nettbibelen

17Eg bed om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlegdomens Far, må gje dykk visdoms og openberrings Ande, så de lærer Gud å kjenna. 18Må han lysa opp auga til dykkar hjarte, så de får innsikt i kva håp han har kalla dykk til, kor rik og herleg arven er for dei heilage ... Vis hele teksten

17Eg bed om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlegdomens Far, må gje dykk visdoms og openberrings Ande, så de lærer Gud å kjenna. 18Må han lysa opp auga til dykkar hjarte, så de får innsikt i kva håp han har kalla dykk til, kor rik og herleg arven er for dei heilage 19og kor overveldande hans kraft er mellom oss som trur. For hans makt og styrke er veldig. 20Med denne krafta reiste han Kristus opp frå dei døde og sette han ved Guds høgre hand i himmelen, 21over alle makter og herredøme, over alt velde og alle som styrer, og over kvart namn som nemnast kan, ikkje berre i denne tidsalderen, men òg i den komande. 22Alt la han under hans føter, og han som er hovudet over alle ting, har han gjeve til kyrkja, 23som er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle.