Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Esra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Neste kapittel

Kyros diktá juvddálaččaid máhccat ruoktot
1Persia gonagasa Kyrosa vuosttaš ráđđenjagi Hearrá bijai sutnje jurdaga addit gulahusa, vai dat sátni maid Hearrá lei sárdnon Jeremia bokte, ollašuvašii. Son gulahii miehtá iežas riikka sihke njálmmálaččat ja čálalaččat:  2 “Ná cealká Kyros, Persia gonagas: Hearrá, almmi Ipmil, lea addán munnje buot eatnama riikkaid. Son lea dál gohččon mu hukset alccesis viesu Jerusalemii, mii lea Judas.  3 Dii buohkat geat gullabehtet su álbmogii, galgabehtet vuolgit Jerusalemii Judas hukset viesu Hearrái, Israela Ipmilii. Vare din Ipmil livččii dinguin! Son lea dat Ipmil guhte ássá Jerusalemis.  4 Buohkat geat leat báhcán su álbmogis, gos juo ássetge, galget oažžut veahki iežaset guovllu olbmuin. Sii galget oažžut silbba ja golli, dávviriid ja omiid ja muđui eaktodáhtolaš attáldagaid Ipmila viesu várás, mii huksejuvvo Jerusalemii.”
   
 5 Juda ja Benjamina bearašoaivámuččat, báhpat ja levilaččat, buohkat geaid vuoiŋŋa Ipmil lei boktán, ráhkkanedje vuolgit Jerusalemii hukset Hearrá viesu.  6 Buot guovllu olbmot veahkehedje sin ja adde silbba ja golli, dávviriid, omiid ja divrras biergasiid ja vel eaktodáhtolaš attáldagaid.  7 Gonagas Kyros gohčui buktit ovdan bassi lihtiid maid Nebukadnesar lei buktán Hearrá viesus Jerusalemis ja bidjan iežas ipmila tempelii.  8 Kyros, Persia gonagas, attii daid Mitredatii, vuorkámeaštárii, gii dagai dain logu Šešbassarii, Juda oaivámužžii.  9 Dát lei daid lohku: Golbmalogi gollelihti, duhát silbalihti ja guoktelogiovcci eará lihti, 10 golbmalogi gollecearkki, njeallječuođilogi silbacearkki ja duhát eará biergasa. 11 Gollelihtit ja silbalihtit ledje oktiibuot vihttaduhát njeallječuođi. Buot daid Šešbassar buvttii mielddis, go eret dolvojuvvon olbmot máhcce Babylonias Jerusalemii.
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.