Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Nubbi Muitalusaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Neste kapittel

Ipmil almmustuvvá Gibeonis
1Salomo, Davida bárdni, šattai veagalaš gonagassan, danin go Hearrá, su Ipmil, lei suinna ja nannii su gonagasválddi.  2 Salomo rávkkai lusas oppa Israela, duháha- ja čuohtásaoaivámuččaid, duopmáriid ja buot Israela hálddašeddjiid ja sohkaoaivámuččaid.  3 Go buohkat ledje čoagganan, de Salomo vulggii singuin Gibeona oaffarbáikái. Doppe lei Ipmila almmustusgoahti maid Hearrá bálvaleaddji Moses lei dahkan meahcis.  4 Muhto Ipmila árkka David lei buktán Kirjat-Jearimis Jerusalemii dan báikái, maid son lei dahkan dasa ja masa son lei ceggen goađi dan várás.  5 Bronsaáltár maid Besalel, Uri bárdni, Hura áddjut, lei dahkan, lei Gibeonis Hearrá goađi ovddas. Doppe Salomo ja álbmot mii lei čoagganan, jorgaledje Ipmila beallái.  6 Doppe almmustusgoađi ovddas Salomo oaffarušai Hearrái bronsaáltára alde duhát boaldinoaffara.
   
 7 Dan ija Ipmil almmustuvai Salomoi ja celkkii sutnje: “Ánut mus maid dáhtut, de mun attán dan dutnje.”  8 Salomo vástidii Ipmilii: “Don ledjet hui buorre áhččásan Davidii, ja don leat dahkan mu gonagassan su maŋŋil.  9 Hearrá, mu Ipmil, divtte dál ollašuvvat dan maid lohpidit áhččásan Davidii! Don leat bidjan mu ráđđet álbmoga mas leat olbmot nu eatnat go eatnama gavja. 10 Atte munnje dál viissisvuođa ja dáiddu, vai mun máhtášin jođihit dán álbmoga. Mo mun muđui máhtášin ráđđet du stuorra álbmoga?”
   
11 Ipmil celkkii Salomoi: “Go don it ánut riggodaga, dávvira itge gudni, it vašálaččaidat jápmima itge alccesat guhkes eallima, muhto ánuhat viisodaga ja dáiddu máhttit dubmet mu álbmoga, man gonagassan mun lean bidjan du, 12 de mun attán dutnje viisodaga ja dáiddu. Mun attán dutnje maiddái riggodaga, dávvira ja gudni eambbo go ovttage gonagasas lea leamaš ovdal du dahje lea du maŋŋil.”
   
13 Salomo máhcai Gibeona oaffarbáikki almmustusgoađi ovddas Jerusalemii ja ráđđegođii Israela.
Salomo riggodat
14 Salomo skáhppui vovnnaid ja heasttaid. Sus ledje duhátnjeallječuođi vovnna ja guoktenuppelotduhát heastta, ja son bijai daid muhtumassii vovdnagávpogiidda ja muhtumassii iežas gávpogii Jerusalemii. 15 Salomo áigge silba ja golli šattai Jerusalemis seammá dábálažžan go geađgi, ja seder lei nu ollu go meahccefiikonmuorat Šefelas. 16 Salomo heasttat buktojuvvojedje Egyptas ja Kues; gonagasa olbmát oste daid Kues. 17 Sii bukte vovnnaid Egyptas. Ovttat vovnnat mákse guhttačuođi šekela silbba, ja okta heasta čuođivihttalogi šekela silbba. Seammá láhkái sii háhke vovnnaid ja heasttaid hetlaččaid ja aramealaččaid gonagasaide.
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.