Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Malaki

1 2 3 4

Neste kapittel
1Profehtasátni. Hearrá sátni maid Malaki sártnui Israelii.
Hearrá ráhkista Israela
 2 Mun lean ráhkistan din, cealká Hearrá. Muhto dii jearrabehtet: “Man ládje don leat ráhkistan min?” Jakob ja Esau leigga vieljažat, cealká Hearrá. Mun ráhkistin Jakoba,  3 muhto Esau mun vašuhin. Mun dahken su váriid ávdimin, su árbeeatnama guorba meahccin.  4 Go edomlaččat dadjet: “Mii leat roahppánan, muhto mii hukset ođđasis dan mii lea billistuvvon,” de dalle Hearrá, Almmiveagaid Ipmil, cealká: Huksejehkoset, muhto mun gaikkodan visot. Sin eanan gohčoduvvo bahávuođa eanamin ja danin álbmogin masa Hearrá lea moaris agálaččat.  5 Dii oaidnibehtet dan iežadet čalmmiiguin ja dadjabehtet: “Hearrá lea stuoris, su váldi ollá badjel Israela rájiid.”
Báhpat badjelgehččet Hearrá
 6 Bárdni gudnejahttá áhčis ja bálvá isidis. Muhto jos mun dal lean áhčči, de manne dii ehpet gudnejahte mu? Jos mun lean isit, de manne dii ehpet bala mus? Dán mun, Hearrá, Almmiveagaid Ipmil, cealkkán didjiide, báhpat, geat badjelgeahččabehtet mu nama. Dii dadjabehtet: “Mo mii badjelgeahččat du nama?”  7 Nu ahte lehpet buktán mu áltárii buhtismeahttun borramuša. “Mo mii leat dahkan dan buhtismeahttumin?” dii jearrabehtet. Nu ahte din mielas Hearrá beavdi ii leat mange veara.  8 Go dii buktibehtet čalmmehis oaffarelliid, de iigo dat leat vearrut? Go dii buktibehtet oaffaruššojuvvot ealli mii lea skierbmá ja skibas, de iigo dat leat vearrut? Doalvvomat diekkára eatnanhearrásat, gáttátgo su liikot dutnje ja váldit du vuostá ustitlaččat? Ná cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil.  9 Ja diekkár oaffariid dii buktibehtet Ipmilasadet! Dakkáriiguin dii viggabehtet sojahit Ipmila alcceseattet árbmugassan. Go dii dahkabehtet diekkáriid, de gáddibehtetgo su deavdit din sávaldagaid? Ná cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil.
   
10 Vare muhtun dis dahpašii tempeluvssaid, amadet beassat cahkkehit duššás dola mu áltárii! Mun in beroš dis inge fuola din oaffarattáldagain, cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil. 11 Beaivváža badjáneami eatnamiid rájes gitta beaivváža luoitádeami eatnamiid rádjái mu namma lea stuoris. Juohke báikkis munnje oaffaruššojuvvojit suovasoaffarat ja buhtis oaffarat, dasgo mu namma lea stuoris álbmogiid gaskkas, cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil. 12 Muhto dii eahpebasuhehpet dan go dadjabehtet ahte Hearrá beavdi lea buhtismeahttun ja ahte su borramuš ii leat mange veara. 13 Dii dadjabehtet: “Vuoi, makkár rahčamuš!” ja dušše cuskkihehpet, cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil. Go dii buktibehtet oaffarattáldahkan ealli mii lea suoláduvvon, skibas dahje skierbmá, de gáddibehtetgo ahte mun liikošin din oaffarii? cealká Hearrá. 14 Garuhuvvon lehkos behtolaš olmmoš gii lea lohpidan oaffaruššat Hearrái ealustis varrása, muhto de oaffaruššáge gálddaha. Dasgo mun lean stuorra gonagas, cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil, ja álbmogat ballet mu namas.
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.