Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Joel

1 2 3

Neste kapittel
1Hearrá sátni mii bođii Joelii, Petuela bárdnái.
Rásselohkut
     2 Gullet dán, vuorrasat,
          guldalehket, buot eatnama ássit:
          Leago dákkár dáhpáhuvvan din áiggis
          dahje dalle go din áhčit ledje eallimin?
          
   
 3 Muitalehket dan mánáidasadet,
          muitalehkoset sii dan iežaset mánáide
          ja siigis boahtti bulvii:
          
   
 4 Dan mii bázii rásselohkuin
          borre rássejursit,
          dan mii bázii rássejursiin
          borre rásseborrit,
          dan mii bázii rásseborriin
          borre rássemuozut.
          
   
 5 Morihehket, juhkan olbmot, ja čirrot!
          Váidalehket, buot viidnejuhkkit,
          viidnemuorjesáhpi maid ehpet
          beassan máistit!
          
   
 6 Álbmot lea boahtán mu eatnamii,
          gievrras ja lohkameahttun álbmot.
          Dan bánit leat dego ledjona bánit,
          dan máttabánit nugo njiŋŋelas ledjonis.
          
   
 7 Dat guorbadii mu viidnemuoraid
          ja dojii fiikonmuoraidan,
          njalddii bárkku ja gaikkui lasttaid,
          nu ahte suorggit šadde vielgadin.
          
   
 8 Fuoikko dego nieida
          gii morašbiktasat gárvun
          fuoiku nuorravuođa irggi.
          
   
 9 Borramušoaffar ja juhkamušoaffar
          leat jávkan Hearrá viesus.
          Báhpat, Hearrá bálvaleaddjit, moraštit.
          
   
10 Bealddut leat duššaduvvon,
          eanan morašta,
          gordni lea billistuvvon,
          viidni lea goikan ja olju sotnan.
          
   
11 Eanadoallit leat suorganan,
          viidnešaddadeaddjit váidalit
          nisuid ja bivggiid,
          eatnama šaddu lea massašuvvan.
          
   
12 Viidnemuorra lea goikan,
          fiikonmuorra goldnan.
          Granáhtaehpelmuorra,
          pálbma ja ehpelmuorra,
          buot eatnama muorat leat ástan.
          Illu lea gáidan olbmuin.
          
   
13 Gárvodehket morašbiktasiid
          ja váidalehket, báhpat,
          ludjet, dii geat bálvalehpet áltáris!
          Mannet tempelii ja gohcet
          morašbiktasat gárvun,
          dii Ipmila bálvaleaddjit,
          danin go borramušoaffar
          ja juhkamušoaffar leat nohkan
          din Ipmila viesus.
          
   
14 Gulahehket fásttu,
          bovdejehket čoahkkái
          bassi čoakkalmasa!
          Čohkkejehket vuorrasiid
          ja buot eatnama ássiid
          Hearrá, Ipmileattet, vissui,
          čurvot Hearrái.
          
   
15 Vuoi dan beaivvi!
          Hearrá beaivi lea lahka,
          dat boahtá heavahussan
          maid Buotveagalaš vuolggaha.
          
   
16 Borramuš jávká min oaidnut,
          illu ja ávvu min Ipmila viesus.
          
   
17 Gilvagat leat goikan eatnamii,
          vuorkágárit leat billistuvvon,
          láđut leat gahččan ja gordni billašuvvan.
          
   
18 Mo šibihat bárgot!
          Šibitealut leat golgosis,
          dain ii leat guohtun;
          sávzaealutnai gillájit.
          
   
19 Hearrá, du mun čuorvvun,
          dasgo dolla lea loaktán meahci guohtumiid,
          dollanjuokčamat leat boaldán
          buot eatnama muoraid.
          
   
20 Maiddái meahcispiret
          gehččet du beallái ja sáđđot,
          dasgo jogažat leat goikan
          ja dolla lea loaktán meahci guohtumiid.
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.