Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Neste kapittel
1Hearrá sátni mii bođii Hoseai, Beeri bárdnái, dan áigge go Ussia, Jotam, Ahas ja Hiskia ledje Juda gonagassan ja Jeroboam, Joaša bárdni, lei Israela gonagassan.
Profehta náittus ja mánát
 2 Dás álgá Hearrá sátni Hosea bokte.
        Hearrá celkkii Hoseai: “Mana ja váldde fuorránissona áhkkán ja váldde iežat mánnán daid mánáid maid son oažžu, dasgo dát eanan furroša iige šat leat oskkáldas Hearrái.”
 3 De Hosea válddii áhkkán Gomera, Diblajima nieidda, gii šattai áhpeheapmin ja riegádahtii sutnje bártni.  4 Hearrá celkkii Hoseai: “Bija bártni namman Jisreel, dasgo farga mun mávssahan Jehu sohkii dan vara maid dat golggahii Jisreelis, ja loahpahan Israela gonagasválddi.  5 Dan beaivvi mun cuvken Israela dávggi Jisreela duolbadasas.”
   
 6 Gomer šattai fas áhpeheapmin ja riegádahtii nieidda. Hearrá celkkii Hoseai: “Bija su namman Lo Ruhama, ‘Son ii árpmihuvvo’, dasgo mun in šat árpmit Israela álbmoga, muhto baicce áján dan eret.  7 Muhto Juda álbmoga mun árpmihan, mun beasttán sin Hearrá, sin Ipmila, fámuin, muhto in dávggiin, sáittiin ja sođiin dahje heasttaiguin ja riidejeddjiiguin.”
   
 8 Go Gomer lei botkehan Lo Ruhama, de son šattai fas áhpeheapmin ja riegádahtii bártni.  9 Hearrá celkkii: “Bija su namman Lo Ammi, Ii mu álbmot, dasgo dii ehpet leat mu álbmot, inge mun leat din Ipmil.
   
10 Dattetge Israela álbmoga lohku šaddá stuorisin dego mearragátti sáttočalmmit maid lohku ii leat mihtideames iige lohkamis. Ja dan báikkis gos sidjiide dál celkojuvvo: ‘Dii ehpet leat mu álbmot’, de doppe sidjiide celkojuvvo: ‘Ealli Ipmila mánát!’”. 11 Juda álbmot ja Israela álbmot čoagganit váldit oktasaš oaivámučča. Sii ásset miehtá eatnama, ja stuoris lea Jisreela beaivi.
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.