Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jona

1 2 3 4

Neste kapittel

Jona báhtara Hearrás
1Hearrá sátni bođii Jonai, Amittaja bárdnái:
   
 2 “Vuolgge Ninivei, dan stuorra gávpogii, ja gulat doppe ahte mun, Hearrá, lean oaidnán dan bahávuođa ja ráŋggáštan dan.”  3 Muhto Jona mearridii báhtarit Hearrás Taršišii. Son manai Jafoi ja ozai doppe skiippa mii lei vuolgimin Taršišii. Son mávssii mátkki ja manai skiipii vai beassá meara duohkái eret Hearrá muođuid ovddas.
   
 4 Muhto Hearrá suhppii merrii stuorra dálkki, ja šattai nu garra riđđu ahte skiipa cuovkanišgođii.  5 Dalle mearraolbmát ballájedje, ja juohkehaš čuorvvui iežas ipmila. Sii bálko buot gálvvuid skiippas merrii vai dat geahppánivččii.
        Jona lei njiedjan skiippa vuđđui veallánit ja ođii lossadit.
 6 Skiippa kapteaidna manai su lusa ja dajai sutnje: “Mo don sáhtát oađđit nu lossadit? Lihka ja čuorvvo iežat ipmilii! Veadjá du ipmil muitit min, vai mii eat heavvan.”
   
 7 Mearraolbmát dadje nubbi nubbái: “Suhppejehkot vuorbbi vai oažžut diehtit, gean dihte dát lihkuhisvuohta lea deaividan min!” Sii suhppejedje vuorbbi, ja vuorbi gahčai Jonai.  8 De sii dadje sutnje: “Muital midjiide manne dát lihkuhisvuohta lea deaividan min! Makkár mohkki dus lea? Gos don boađát? Mii lea du eanan ja man álbmogii don gulat?”  9 Jona vástidii: “Mun lean hebrealaš ja bálvalan Hearrá, almmi Ipmila, guhte lea sivdnidan meara ja goikeeatnama.” 10 Olbmát ballájedje sakka ja jerre sus: “Maid don leat dahkan?” Dasgo sii dihte ahte Jona lei báhtareamen Hearrás; son lei muitalan dan sidjiide. 11 Sii jerre: “Maid mii galgat dahkat dutnje, vai mearra golkešii?” Mearra máraidii eambbo ahte eambbo. 12 Jona vástidii: “Bálkestehket mu merrii, de mearra golke. Mun dieđán ahte dát garra riđđu lea deaividan din mu dihte.” 13 Mearraolbmát geahččaledje suhkat ruovttoluotta gáddái, muhto eai nagodan, dasgo mearra máraidii eambbo ahte eambbo. 14 Dalle sii čurvo Hearrá ja dadje: “Vuoi Hearrá, ale divtte min heavvanit danne go dát olmmái jápmá! Ale dubme min, jos mii goddit vigihis olbmo! Don, Hearrá, dáhttot visot dán dáhpáhuvvat.”
   
15 De sii válde Jona ja bálkestedje su merrii, ja mearra heittii máraideames dallánaga. 16 Olbmát ballájedje sakka Hearrás. Sii oaffarušše Hearrái oaffara ja dahke lohpádusaid.
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.