Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Johannesa goalmmát girji

1


Dearvvahansánit
1Vuoras dearvvaha ráhkis Gaiusa. Mun ráhkistan du duohtavuođas.  2 Ráhkis vieljažan, mun sávan ahte don juohke dáfus ealát dearvvašin ja bures, nugo du siellu eallá bures.
Veahkki vuolggahuvvon vieljaide
 3 Mun illosin sakka go vieljat bohte ja duođaštedje dan duohtavuođa man mielde don ealát.  4 Ii mihkkege illudahte mu eambbo go dat ahte gulan iežan mánáid eallimin duohtavuođas.
   
 5 Ráhkis vieljažan, don leat oskkáldas buot das maid dagat vieljaid ovdii, vaikko sii vel boađášedje eará guovlluin.  6 Searvegotti gullut sii leat duođaštan du ráhkisvuođa. Leage buorre ja ráhkkanahte sin mátkái nu mo dohkke Ipmilii.  7 Siihan leat vuolgán Nama dihte, eaige sii váldde vuostá maidege báhkiniin.  8 Danne mii leat geatnegasat veahkehit sin, vai barggašeimmet ovttas duohtavuođa beales.
Diotrefes ja Demetrios
 9 Mun čállen oanehaččat searvegoddái, muhto Diotrefes gii mielastis dáhttu leat dan jođiheaddji, ii ane min mange vearan. 10 Go mun boađán diehko, de mun áiggun muittuhit sutnje maid son dahká, go sárdnu bahás ságaid min birra. Iige son duđa vel dasage, muhto biehttala váldimis vuostá vieljaid, gieldá earáid geat dáhttot dan dahkat ja velá ádjá sin eret searvegottis.
   
11 Ráhkis vieljažan, ale ane ovdagovvan bahá, muhto buori. Dat gii dahká buriid, boahtá Ipmilis, muhto dat gii dahká baháid, ii leat oaidnán Ipmila.
   
12 Demetrios oažžu buori duođaštusa buohkain, velá duohtavuođasge. Mii maid duođaštit seammá láhkái, ja don dieđát ahte min duođaštus lea duohta.
Loahppadearvvahus
13 Mus livččii dutnje ollu muitaleamoš, muhto mun in dáhto dahkat dan bleahkain ja peannain. 14 Mun doaivvun fargga du oaidnit. Dalle moai besse sártnodit muođus muhtui.
   
15 Ráfi dutnje! Ustibat celket dutnje dearvvuođaid. Cealkke dearvvuođaid ustibiidda, iešguhtiige sierra.

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.