Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Matteusa evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Neste kapittel

Jesusa sohkalogahallan
1Dát lea Jesus Kristusa, Davida bártni ja Abrahama bártni, sohkalogahallan:  2 Abrahamii riegádii Isak, Isakii riegádii Jakob, Jakobii riegádedje Juda ja su vieljat,  3 Judai riegádeigga Peres ja Sera, geaid eadni lei Tamar, Peresii riegádii Hesron, Hesronii riegádii Aram,  4 Aramii riegádii Amminadab, Amminadabii riegádii Nahšon, Nahšonii riegádii Salma,  5 Salmai riegádii Boas, gean eadni lei Rahab, Boasii riegádii Obed, gean eadni lei Rut, Obedii riegádii Isai,  6 ja Isajii riegádii David, gonagas.
        Davidii riegádii Salomo, gean eadni lei Uria áhkká,
 7 Salomoi riegádii Rehabeam, Rehabeamii riegádii Abia, Abiai riegádii Asaf,  8 Asafii riegádii Jošafat, Jošafatii riegádii Joram, Joramii riegádii Ussia,  9 Ussiai riegádii Jotam, Jotamii riegádii Ahas, Ahasii riegádii Hiskia, 10 Hiskiai riegádii Manasse, Manassei riegádii Amos, Amosii riegádii Jošia, 11 Jošiai riegádedje Jojakin ja su vieljat dan áigge go álbmot dolvojuvvui Babylonii.
   
12 Maŋŋil go álbmot dolvojuvvui Babylonii, de Jojakinii riegádii Šealtiel, Šealtielii riegádii Serubbabel, 13 Serubbabelii riegádii Abihud, Abihudii riegádii Eljakim, Eljakimii riegádii Asur, 14 Asurii riegádii Sadok, Sadokii riegádii Akim, Akimii riegádii Elihud, 15 Elihudii riegádii Eleasar, Eleasarii riegádii Mattan, Mattanii riegádii Jakob, 16 ja Jakobii riegádii Josef, Maria boadnjá. Maria riegádahtii Jesusa, gii gohčoduvvo Kristusin.
   
17 Nu leat nappo oktiibuot njealljenuppelohkái buolvva Abrahama rájes Davida rádjái, njealljenuppelohkái buolvva Davida rájes Babylonia fáŋgavuođa rádjái, ja njealljenuppelohkái buolvva Babylonia fáŋgavuođa rájes Kristusa rádjái.
Jesusa riegádeapmi
18 Jesus Kristusa riegádeapmi dáhpáhuvai ná: Maria, Jesusa eadni, lei lohpádallan Josefiin. Ovdal go soai leigga ealligoahtán ovttas, de bođii albmosii ahte Maria lei máná vuostá Bassi Vuoiŋŋa bokte. 19 Josef, su boadnjá, lei vuoiggalaš olmmái iige dáhtton heahppášuhttit su, ja son áiggui earránit sus suollemasat. 20 Muhto go Josef lei mearridan dahkat nu, de Hearrá eŋgel almmustuvai sutnje niegus ja celkkii: “Josef, Davida bárdni, ale bala váldimis Maria áhkkán, dasgo mánná mii lea su siste, lea sahkanan Bassi Vuoiŋŋas. 21 Son riegádahttá bártni, ja don galggat bidjat bárdnái namman Jesus, dasgo son beastá iežas álbmoga sin suttuin.” 22 Buot dát dáhpáhuvai vai ollašuvvá dat maid Hearrá lei cealkán profehta bokte: 23  Geahča, nieida šaddá máná vuostá ja riegádahttá bártni, ja sutnje biddjojuvvo namman Immanuel – dat mearkkaša: Ipmil lea minguin. 24 Go Josef gohccái nahkáriin, de son dagai nugo Hearrá eŋgel lei gohččon, ja válddii Maria áhkkán. 25 Son ii eallán suinna ovdal go Maria lei riegádahttán bártni. Josef bijai bárdnái namman Jesus.
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.