Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Paulusa vuosttaš girji tessalonikalaččaide

1 2 3 4 5

Neste kapittel

Dearvvuođat
1Paulus, Silvanus ja Timoteus dearvvahit Tessalonika searvegotti mii eallá Ipmil Áhčis ja Hearrá Jesus Kristusis. Árbmu ja ráfi didjiide.
Giittus Ipmilii
 2 Mii giitit álelassii Ipmila dis buohkain, go muitit din rohkadusaineamet.  3 Ipmila ja Áhči muođuid ovddas mii álo muittašit dan, mo osku lea bidjan din bargat ja ráhkisvuohta lea ožžon din rahčat ja man gierdavaččat dii bidjabehtet doaivvu Hearráseamet Jesus Kristusii.  4 Mii diehtit, vieljažiiddán, dii geaid Ipmil ráhkista, ahte son lea din válljen,  5 danin go min evangelium ii boahtán din lusa dušše sátnin, muhto maiddái Bassi Vuoiŋŋa fápmun go mii sárdnideimmet dan stuorra vissisvuođain. Diihan diehtibehtet maid mii dagaimet din luhtte, din dihte.  6 Dii čuovvuleiddet min ovdamearkka, beanta Hearrá iežas ovdamearkka, ja stuorra áŧestusas dii válddiidet vuostá sáni iluin maid Bassi Vuoigŋa attii.  7 Nu dii šattaidet buot Makedonia ja Akaia oskkolaččaid ovdagovvan.  8 Din gaskkas Hearrá sátni lea beaggán Makedoniai ja Akaiai, ja din osku Ipmilii lea šaddan dovddusin buot guovlluin. Mii eat dárbbaš sárdnut das maidege,  9 danne go buohkat muitalit mo dii válddiidet min vuostái ja mo dii hilgguidet eahpeipmiliid ja jorgaleiddet bálvalit ealli, duohta Ipmila 10 ja vuordit almmis su Bártni, gean Ipmil čuoččáldahtii jábmiid luhtte, Jesusa guhte beastá min boahtti moaris.
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.