Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Nahum

1 2 3

Neste kapittel
1Profehtasátni Ninive birra. Elkošlaš Nahuma oainnáhusaid girji.
Hearrá mávssaha vuostálastiidasas
     2 Hearrá lea áŋgiris ja mávssaheaddji Ipmil.
          Hearrá lea mávssaheaddji ja dievva moari.
          Hearrá mávssaha vuostálastiidasas.
          Vašálaččaidis son ii heaitte vašuheames.
          
   
 3 Hearrá lea gierdavaš,
          muhto su fápmu lea stuoris,
          ii son guođe sivalačča ráŋggáškeahttá.
          Riđus ja garra dálkkis manná su geaidnu,
          balvvat leat su julggiid gavja.
          
   
 4 Son šiggu meara ja goikada dan,
          buot jogaid son dahká goikkisin.
          Bašan ja Karmel vuoimmehuvvet,
          Libanona lieđit goldnet.
          
   
 5 Várit doarggistit su ovddas,
          dievát suddet.
          Hearrá duššada eatnama,
          máilmmi ja buohkat geat orrot das.
          
   
 6 Gii bihtá su vašis,
          gii gierdá su buolli moari?
          Su suhttu russu nugo dolla,
          ja bávttit luoddanaddet su ovddas.
          
   
 7 Hearrá lea buorre,
          son lea suodji áŧestusa beaivvi.
          Son atná fuola dain geat dorvvastit sutnje.
          
   
 8 Nugo veagalaš dulvebárru
          son duššada vuostálastiidis
          ja ádjá vašálaččaidis seavdnjadassii.
          
   
 9 Maid dii hutkabehtet Hearrá vuostái?
          Son duššada vašálaččaid,
          áŧestus ii deaivit din nuppádis.
          
   
10 Sii bullet dego bastilislátnjásorri,
          dego oaksegihppu,
          dego ollásit goikan oalggat.
          
   
11 Dus vulggii olmmái
          gii hutkkai baháid Hearrá vuostá
          ja attii bahádáhtolaš ráđiid.
          
   
12 Ná cealká Hearrá:
          Sii leat gievrrat ja sii leat eatnagat,
          muhto sii časkojuvvojit eatnamii ja duššet.
          Mun lean givssidan du,
          muhto in šat daga dan.
          
   
13 Dál mun doaján geassá
          maid son bijai du niskái,
          ja cuvken du láhkkiid.
          
   
14 Ná Hearrá lea mearridan
          du hárrái, Ninive:
          Du namma nohká.
          Du tempelis mun duššadan
          čuhppojuvvon ja leikejuvvon ipmilgovaid.
          Mun ráhkadan dutnje hávddi,
          don it leat šat mihkkege.
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.