Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jeremia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Neste kapittel
1Jeremia, Hilkia bártni, sánit. Jeremia lei okta dain báhpain geat ledje eret Anatotis, Benjamina eatnamis.  2 Hearrá sátni bođii sutnje Juda gonagasa Jošia, Amona bártni, golbmanuppelogát ráđđenjagi  3 ja dan áiggi go Jojakim, Jošia bárdni, lei Juda gonagas ja gitta gonagas Sidkia, Jošia bártni, oktanuppelogát ráđđenjagi lohppii. Dan jagi viđát mánus Jerusalema álbmot dolvojuvvui fáŋgavuhtii.
Ipmil rávká Jeremia profehtan
 4 Hearrá sátni bođii munnje:
          
   
 5 Juo ovdal go mun hábmejin du
          eatni heggii,
          de mun dovden du.
          Juo ovdal go don riegádit,
          de mun basuhin du;
          mun bidjen du álbmogiid profehtan.
   
 6 Muhto mun dadjen: “Vuoi, Hearrá, Ipmilan, mun in máhte sárdnut; mun lean nu nuorra!”  7 Dalle Hearrá celkkii munnje:
          Ale daja ahte don leat nuorra,
          muhto mana gosa mun vuolggahan du,
          ja sártno buot maid mun gohčun du sárdnut.
          
   
 8 Ale bala ovttasge,
          dasgo mun lean duinna ja gájun du,
          cealká Hearrá.
   
 9 De Hearrá geigii gieđa, guoskkahii mu njálmmi ja celkkii munnje:
          “Geahča, mun bijan sániidan du njálbmái.
          
   
10 Mun bijan du odne
          álbmogiid ja riikkaid badjel
          gaikut ja njeaidit,
          duššadit ja cuvket,
          hukset ja gilvit.”

Guokte oainnáhusa
11 Hearrá sátni bođii munnje: “Maid don oainnát, Jeremia?” Mun vástidin: “Mun oainnán mandelmuora oavssi.” 12 Hearrá celkkii: “Don oidnet riekta, mun áiggun gozihit ahte mu sátni ollašuvvá.”
   
13 Hearrá sátni bođii munnje nuppádassii: “Maid don oainnát?” Mun vástidin: “Mun oainnán duoldi ruittu davvin, dat lea állut deike guvlui.” 14 Hearrá celkkii munnje:
          “Davil boahtá oasehisvuohta
          buot dán eatnama ássiide.
          
   
15 Geahča, mun rávkkan
          buot davviguovllu riikkaid álbmogiid,
          cealká Hearrá.
          Sii bohtet ja ceggejit iešguhtege truvnnu
          Jerusalema poarttaid ovdii,
          gávpoga muvrraid birra
          ja buot Juda gávpogiid birra.
          
   
16 Mun cealkkán álbmogasan duomu
          buot sin bahávuođa dihte,
          danne go sii hilgo mu.
          Sii bolde oaffardola eará ipmiliidda
          ja rohkadalle ipmilgovaid
          maid ieža leat duddjon.
          
   
17 Muhto don galggat
          boahkánastit alimiiddát,
          čuožžilit ja sárdnut sidjiide
          buot maid mun gohčun du sárdnut.
          Ale bala sis,
          aman mun baldit du sin ovddas.
          
   
18 Geahča, mun dagan du odne
          ladnegávpogin,
          ruovdebázzin ja bronsamuvran
          oppa eatnama vuostá,
          Juda gonagasaid ja oaivámuččaid vuostá,
          eatnama báhpaid ja álbmoga vuostá.
          
   
19 Sii sohtet du vuostá,
          muhto eai biđe dus,
          dasgo mun lean duinna,
          cealká Hearrá,
          ja mun gájun du.”
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.