Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Esekiel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Neste kapittel

Esekiel oaidná Hearrá hearvásvuođa
1Lei golbmalogát jahki, njealját mánu viđát beaivi, go mun ledjen dolvojuvvon olbmuid gaskkas Kebarjoga gáttis. Dalle albmi rahpasii ja mun oidnen Ipmila oainnáhusaid.  2 Lei mánu viđát beaivi, gonagas Jojakina fáŋgavuođa viđát jahki.  3 Dalle bođii Hearrá sátni báhppa Esekielii, Busi bárdnái, Kaldea eatnamis Kebarjoga gáttis. Doppe su guoskkahii Hearrá giehta.

   
 4 Dán mun oidnen: Davvin bođii riđđu ja stuorra balva mii njivžžui dola, ja čuovga báittii dan birra. Ja siskkimusas, gasku dola, šealggui juoga mii lei oaidnit dego vilges golli.  5 Siskkimusas oidnojedje njealji heakkalačča hámit. Dat ledje oaidnit dákkárat: Dain lei olbmo hápmi,  6 muhto iešguđesge ledje njeallje ámadaju ja njeallje soajá.  7 Daid juolggit ledje njuolgadat, ja daid juolgelábit ledje dego gálbbeguohpirat mat šealggáhalle dego šelges veaiki.  8 Soajáid vuolde dain ledje olbmogieđat njealji guvlui. Buot njealljásis lei ámadadju ja soaját,  9 ja daid soaját ledje lávgalaga. Dat eai jorggihan manadettiin, juohkehaš manai njuolga ovddos. 10 Dákkárat ledje daid ámadajut: Daid ámadadju lei dego olbmo ámadadju, muhto olgeš bealde lei ledjona ámadadju ja gurut bealde vuovssá ámadadju, ja buot njealljásis lei vel goaskima ámadadju. 11 Guđege heakkalaččas ledje guokte soajá badjin leabbut, nu ahte dat guoskkahedje nuppiid soajáid, ja guvttiin soajáin dat gokče rupmaša. 12 Juohkehaš manai njuolga ámadajus guvlui, dohko gosa vuoigŋa dáhtui daid mannat, eaige dat jorggihan manadettiin. 13 Daid heakkalaččaid gaskkas oidnojedje dego buolli hilat, dat njuršo spáidariid láhkái heakkalaččaid gaskkas. Dolla báittii, ja dolas vulge álddagasat. 14 Heakkalaččat šuvggihedje ovddos maŋás dego álddagasat.
   
15 Go mun geahčadin heakkalaččaid, de mun oidnen juohkehačča bálddas jorri mii guoskkai eatnamii. 16 Buot njeallje jorri ledje ovttaláganat, ja dat leđgo dego dat livčče duddjojuvvon krysolihtas. Dat orro leamen dahkkojuvvon nu ahte jorrit ledje ruossalassii siskálagaid. 17 Heakkalaččat manne njealji guvlui, eaige jorrit dárbbašan jorggihit. 18 Jorriin ledje njeallje gierdooasi, ja gierdoosiin ledje dievva čalmmit. 19 Go heakkalaččat manne, de jorritge manne daid bálddas, ja go dat loktanedje eatnamis, de loktanedje jorritge. 20 Heakkalaččat manne gosa vuoigŋa doalvvui daid, ja jorrit loktanedje oktanaga daiguin, dainna go heakkalaččaid vuoigŋa lei jorriin. 21 Go heakkalaččat manne, de manne datge. Go dat orro, de orro jorritge, ja go dat loktanedje eatnamis, de loktanedje jorritge oktanaga daiguin, dainna go heakkalaččaid vuoigŋa lei jorriin.
   
22 Heakkalaččaid oaivvi bajábealde lei dego gomuvuohta. Das lei balddihahtti báitin dego jieŋa báitin, ja gomuvuohta lei lebbejuvvon daid oivviid bajábeallái. 23 Gomuvuođa vuolde dat geaigguhedje soajáid, nu ahte dat guoskkahedje nuppiid soajáid, ja guvttiin soajáin dat gokče iežaset rupmaša. 24 Mun gullen daid soajáid šuva. Go dat lihkadedje, de dat lei nugo stuorra čáziid šávva, dego Buotveagalačča jietna, daid márra lei dego soahteveaga šlápma. Go dat orustedje, de dat luite soajáideaset. 25 Gomuvuođa bajábealde, daid oivviid badjelis, gullui jupma. 26 Daid oivviid badjelis lei juoga mii sulastahtii safira. Dat lei truvnnu láhkásaš. Buot alimuččas, dan alde mii lei truvnnu láhkásaš, čohkkái muhtin gii lei olbmo hápmásaš. 27 Das mii orui leamen su alimat ja das bajás guvlui, mun oidnen leađgumin dego vilges golli, dat orui leamen dego dollariekkis, ja das mii orui leamen su alimat ja das vulos guvlui, mun oidnen juoidá mii lei dego dolla. Čuovga báittii su birra. 28 Báitin su birra lei nugo dávgi mii oidno balvvain arvebeaivvi.
        Dakkár lei oaidnit Hearrá hearvásvuohta. Go mun oidnen dan, de mun gahččen gopmut. Ja mun gullen soapmása sárdnumin.
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.