Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Paulusa nubbi girji Timoteusii

1 2 3 4

Neste kapittel

Dearvvuođat
1Paulus, Ipmila dáhtus Kristus Jesusa apostal dan lohpádusa mielde maid mii leat ožžon eallimis Kristus Jesusa oktavuođas,  2 dearvvaha ráhkis bártnis Timoteusa. Árbmu, váibmoláđisvuohta ja ráfi dutnje Ipmil Áhčis ja Kristus Jesusis, min Hearrás!
Oskkáldasvuohta evangeliumii
 3 Mun giittán Ipmila gean bálvalan buhtis oamedovdduin nugo juo mu áhčit leat dahkan, ja muittán du rohkadusainan heaittekeahttá, ija beaivvi.  4 Go mun muittán du gatnjaliid, de mun áibbašan oaidnit du, vai devdojuvvošin iluin.  5 Mun muittán du duohta oskku mii lei sihke áhkustat Loisas ja eatnistat Eunikes; mun lean vissis ahte dat lea maiddái dus.
   
 6 Danne mun muittuhan du: Divtte buollát stuorra dollan Ipmila árpmuattáldaga maid ožžot dalle go mun bidjen gieđaid du ala.  7 Ipmilhan ii leat addán midjiide balešvuođa vuoiŋŋa, muhto fámu, ráhkisvuođa ja jierbmáivuođa vuoiŋŋa.  8 Ale nappo heahpanatta addimis duođaštusa Hearrásteamet alege mus gii su dihte lean fáŋgan, muhto gillá muinna baháid evangeliuma ovdii dainna fámuin maid Ipmil addá.  9 Son lea beastán min ja rávkan min bassi rávkojumiin, ii daguideamet dihte, muhto iežas áigumuša ja árpmu mielde maid son ovdal agálaš áiggiid attii midjiide Kristus Jesusis, 10 ja mii dál lea boahtán albmosii go min Beasti Kristus Jesus lea almmustuvvan. Son lea duššadan jápmima ja buktán eallima ja nohkameahttunvuođa čuovgasii evangeliuma bokte. 11 Dan sárdnideaddjin, apostalin ja oahpaheaddjin mun lean biddjojuvvon. 12 Dan dihte mun ferten gillát buot dáid. In mun dattetge heahpanatta, danne go mun dieđán geasa oskkun, ja mun lean vissis dasa ahte sus lea fápmu várjalit dan mii munnje lea oskkilduvvon, gitta dan beaivvi rádjái go son boahtá.
   
13 Ane ovdagovvan daid dearvvaš oahpahusaid maid leat mus gullan, ja ane áimmuin dan oskku ja ráhkisvuođa maid Kristus Jesus duddjo. 14 Ane váras dan buori mii lea oskkilduvvon dutnje Bassi Vuoiŋŋa bokte mii orru min siste.
   
15 Nugo dieđát, buot Asia olbmot leat jorgalan mus eret, maiddái Fygelos ja Hermogenes. 16 Vare Hearrá árpmihivččii Onesiforosa bearraša, danne go son lea dávjá arvvosmahttán mu iige leat heahpanaddan mus, vaikko leange fáŋgan. 17 Go son lei boahtán Romai, de son baicca ozai mu áŋgirit dassážii go gávnnai mu. 18 Vare Hearrá árpmihivččii su dan beaivvi go boahtá! Ja man ollu son veahkehii mu Efesosis, dan don ieš dieđát buoremusat.
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.