Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Allalávlla

1 2 3 4 5 6 7 8

Neste kapittel
1Salomo allalávlla.

   

Moarsi
     2 Cummástallos son mu
          njálmmis cummáiguin!
          Du ráhkisvuohta lea buoret go viidni,
          
   
 3 du vuoidasiid hádja lea hávskái!
          Du namma lea dego
          fiidnámus vuoidanolju,
          danne nieiddat ráhkistit du.
          
   
 4 Váldde mu gihtii, viehkku!
          Doalvvo mu gámmárasat, gonagas!
          Mii ávvudit, mii illudit du dihte,
          mii rámidit du ráhkisvuođa
          eambbo go viinni.
          Rievttuid sii ráhkistit du.
          
   
 5 Mun lean čáhppat, almmatge liekkus,
          dii Jerusalema nieiddat,
          dego Kedara goađit,
          nugo Salomo goahteloavdagat.
          
   
 6 Allet geahča munnje
          danne go lean čáhppat,
          go beaivváš lea goardán mu.
          Eadnán bártnit moaráhuvve munnje,
          sii bidje mu gáhttet viidnegárddiid.
          Iežan viidnegárddi mun in gáhtten.
          
   
 7 Muital munnje, ráhkkásan,
          gos don guođohat ealu,
          gos livvadahtát dan gaskabeaivvi,
          aman čádjidit du ustibiid ealu lusa.

Irgi
     8 Jos don it dan dieđe,
          don nissoniin čábbámus,
          de guora sávzaealu luottaid
          ja doalvvo gihciidat guohtut
          guođoheddjiid gođiid gurrii.
          
   
 9 Ráhkkásan, dego dámmá
          farao vovnna ovddas
          don leat mu čalmmiin.
          
   
10 Čábbát leat du nierat
          beallječiŋaid gaskkas,
          čáppat du čeabet bearalbáttiidisguin!
          
   
11 Mii duddjot dutnje golleviđjjiid
          ja viđjjiide silbaboaluid.

Moarsi
    12 Go gonagas mieigá beavddis,
          de mu nardusvuoiddas addá hája.
          
   
13 Mu ráhkis lea dego myrragiesaldat
          čiččiidan gaskkas.
          
   
14 Mu ráhkis lea hennalieđđegihppu,
          En-Gedi viidnegárddiin boibmojuvvon.

Irgi
    15 Don leat čáppat, mu iežan ráhkis,
          don leat čáppat! Du čalmmit leat duvvát.

Moarsi
    16 Don leat čáppat, mu iežan ustit,
          don leat čáppat!
          Munno oađđinsadji lea ruonas.
          
   
17 Munno viesu bielkkát leat sedermuoras,
          sypressat munno dáhkki.

   
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.