Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Nubbi Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Neste kapittel

Israellaččat šaddet šlávvan Egyptas
1Dát leat Israela bártnit geat bohte Egyptii bearrašiiddisetguin áhčiset Jakoba mielde:  2 Ruben, Simeon, Levi ja Juda,  3 Isaskar, Sebulon ja Benjamin,  4 Dan ja Naftali, Gad ja Ašer.  5 Dat geat buolvaduvve Jakobis ledje buohkanassii čiežalogi. Josef lei ovddežis juo Egyptas.
   
 6 De Josef jámii, ja nu maiddái su vieljat ja oppa dat buolva.  7 Muhto israellaččat ledje šattolaččat ja lassánedje sakka. Sii šadde nu eatnagin ahte devde oppa eatnama.
   
 8 De Egyptas ráđđegođii ođđa gonagas gii ii diehtán Josefis maidege.  9 Son dajai iežas álbmogii: “Israela álbmot lea stuorit ja gievrrat go mii. 10 Dál mii fertet meannudit singuin jierpmálaččat, vai sii eai šat lassán. Jos soahti šaddá, de sii sáhttet searvat min vašálaččaiguin, soahtat min vuostá ja vuolgit eret eatnamis.” 11 De sii bidje israellaččaid badjel fálddiid geat galge sin soardit lossa bargguiguin. Sii huksejedje faraoi Pitoma ja Ramsesa vuorkágávpogiid. 12 Muhto mađe eambbo egyptalaččat sorde sin, dađe eambbo sii lassánedje ja dađe viidáseappot sii lávde, ja egyptalaččat ballagohte sis. 13 Israellaččat bággejuvvojedje šlávvan, 14 ja sin eallin šattai bahčan lossa barggu, láiredahkama, tiilaráhkadeami ja eananbarggu dihte, buotlágán šlávvabarggu dihte maid sii bággehalle bargat.
   
15 Egypta gonagas sártnui hebrealaš sealgeetniide – nuppi namma lei Šifra ja nuppigis Pua – 16 ja celkkii: “Go doai veahkeheahppi hebrealaš nissoniid riegádahttit, de galgabeahtti geahččat máná sohkabeali. Jos mánná lea bárdni, de galgabeahtti goddit dan, muhto jos dat lea nieida, de dat oažžu eallit.” 17 Muhto sealgeeatnit balaiga Ipmilis eabage dahkan nugo Egypta gonagas lei gohččon, muhto divttiiga bárdnemánáid eallit. 18 Dalle Egypta gonagas rávkkai sealgeetniid lusas ja jearai sudnos: “Manne doai leahppi diktán bárdnemánáid eallit?” 19 Sealgeeatnit vástideigga faraoi: “Hebrealaš nissonat leat earálágánat go egyptalaččat, ollu sávrribut. Sii leat riegádahttán juo ovdal go sealgeeadni joavdá sin lusa.” 20 Ipmil dagai buori sealgeetniide, ja álbmot lassánii ja šattai eatnagin. 21 Ja go sealgeeatnit balaiga Ipmilis, de son attii sudnuide viesu ja mánáid. 22 De farao attii oppa álbmogasas dán gohččuma: “Galgabehtet bálkestit Niletnui buot bárdnemánáid mat riegádit hebrealaččaide, muhto diktet nieidamánáid eallit.”
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.