Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Amos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Neste kapittel
1Amosa sánit. Amos lei sávzageahčči Tekoa guovllus. Dáid sániid Israela hárrái son oaččui guokte jagi ovdal eanandoarggástusa. Dalle Juda gonagassan lei Ussia ja Israela gonagassan Jeroboam, Joaša bárdni.
          
   
 2 Ná Amos sártnui:
          Hearrá čeargu Sionis,
          su jietna jupmá Jerusalemis.
          Dalle guođoheddjiid
          guohtuneatnamat moraštit,
          Karmela aláš goiká.

Israela ja dan ránnjáálbmogiid duopmu
     3 Ná cealká Hearrá:
          Danin go Damaskus lea dahkan
          vearredagu vearredagu maŋŋil,
          de dan duopmu ii rievdda.
          Sii leat cuvken Gileada
          ruovdegordnenreagaiguin.
          
   
 4 Mun vuolggahan dola Hasaela šlohttii,
          ja dat duššada Ben-Hadada ladniid.
          
   
 5 Mun cuvken Damaskusa poartta smartti,
          duššadan ráđđejeaddji Bikat-Avenis
          ja dan gii guoddá ráđđensoappi Bet-Edenis.
          Arama álbmot dolvojuvvo eatnamisttis Kirii,
          cealká Hearrá.
          
   
 6 Ná cealká Hearrá:
          Danin go Gaza lea dahkan
          vearredagu vearredagu maŋŋil,
          de dan duopmu ii rievdda.
          Sii leat dolvon olles giliid fáŋgan
          ja addán daid olbmuid Edoma gihtii.
          
   
 7 Mun vuolggahan dola Gaza muvrii,
          ja dat duššada gávpoga ladniid.
          
   
 8 Mun duššadan ráđđejeaddji Ašdodis
          ja dan gii guoddá Aškelona ráđđensoappi.
          Mun lokten gieđa Ekrona vuostá,
          ja filistalaččaid bázahas duššá,
          cealká Hearrá Ipmil.
          
   
 9 Ná cealká Hearrá:
          Danin go Tyros lea dahkan
          vearredagu vearredagu maŋŋil,
          de dan duopmu ii rievdda.
          Sii leat addán Edoma gihtii olles giliid fáŋgan
          eaige leat muitán vielljavuođalihtu.
          
   
10 Mun vuolggahan dola Tyrosa muvrii,
          ja dat duššada gávpoga ladniid.
          
   
11 Ná cealká Hearrá:
          Danin go Edom lea dahkan
          vearredagu vearredagu maŋŋil,
          de dan duopmu ii rievdda.
          Sii leat doarrádallan vieljaideaset mihkiin
          eaige leat dovdan váibmoláđisvuođa.
          Sin moarri lea buollán čađat,
          iige sin suhttu leat nohkan goassege.
          
   
12 Mun vuolggahan dola Temanii,
          dat duššada Bosra ladniid.
          
   
13 Ná cealká Hearrá:
          Danin go ammonlaččat leat dahkan
          vearredagu vearredagu maŋŋil,
          de sin duopmu ii rievdda.
          Sii luddo Gileada áhpehis nissoniid
          vai besse viiddidit rájiideaset.
          
   
14 Mun cahkkehan dola Rabba muvrii,
          ja dat duššada gávpoga ladniid
          go soahtečuorvasat skádjet soađi beaivvi,
          go riđđuda jorrebiekka beaivvi.
          
   
15 Sin gonagas dolvojuvvo fáŋgavuhtii
          oktan oaivámuččaidisguin,
          cealká Hearrá.

   
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.