Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Forrige kapittelNeste kapittel

Herren vil straffa Jakob
12Efraim har omringa meg med løgn,
          Israels hus med svik.
          Men Juda held seg enno til Gud
          og er trufast mot Den heilage.
          
   
 2 Efraim gjeter vind,
          jagar heile dagen etter austavind.
          Han hopar opp løgn og vald.
          Dei gjer pakt med Assur
          og sender olje til Egypt.
          
   
 3 Herren fører sak med Juda,
          han vil straffa Jakob for hans ferd,
          gjengjelda det han har gjort.
          
   
 4 I mors liv heldt han bror sin i hælen,
          som vaksen kjempa han med Gud,
          
   
 5 han kjempa med engelen og vann,
          han gret og bad om nåde.
          I Betel møter Gud han,
          og der talar han med oss.
          
   
 6 Herren, allhærs Gud,
           Herren er hans namn.
          
   
 7 Og du skal venda attende ved hjelp av din Gud.
          Hald fast på kjærleik og rett,
          ha alltid von til din Gud!
          
   
 8 Kanaan har falske vekter i handa,
          han elskar å utnytta andre,
          
   
 9 og Efraim seier:
          «Eg har då vorte rik
          og har fått meg eigedom,
          men i all rikdomen min
          er eg ikkje funnen skuldig i noko som er synd.»
          
   
10 Men eg er Herren din Gud,
          heilt frå Egypt.
          Enno vil eg la deg bu i telt
          som den gongen eg møtte deg.
          
   
11 Eg vil tala til profetane.
          Eg lét dei få syn i mengd,
          og no vil eg tala i likningar gjennom dei.
          
   
12 Er Gilead ugudeleg,
          skal dei bli til inkjes.
          Ofrar dei oksar i Gilgal,
          skal altara deira bli som steinrøysar langs åkeren.
          
   
13 Jakob rømde til Aram-landet,
          Israel tente for å få seg ei kone,
          for ei kone vakta han småfe.
          
   
14 Ved ein profet førte Herren
          Israel opp frå Egypt,
          og ved ein profet vakta han dei.
          
   
15 Efraim har vekt bitter harme.
           Herren skal la hans blodskuld
          koma over han sjølv
          og gje han att for hans spott.
Note: held … til: Tydinga av den hebr. teksten er usikker.
Note: Jakob: >4 Mos 23,7.
Note: Kanaan: Ordet kan òg tyda «kremmar». Jf. Jes 23,8; Esek 16,29; 17,4; Sef 1,11.
Note: den gongen … deg: kan òg omsetjast «på høgtidsdagane».
Hos 12,13 viser til 1 Mos 28,5, 1 Mos 29,20
Note: Aram-landet: her Mesopotamia. Jf. 1 Mos 27,42ff.
Hos 12,14 viser til Sal 77,21
Note: ein profet: Moses. Jf. 5 Mos 34,10.
Hos 12,15 viser til Jes 65,6f
Forrige kapittelNeste kapittel

03. desember 2021

Dagens bibelord

Hebreerne 6,13–20

Les i nettbibelen

13Da Gud ga Abraham løftet, sverget han ved seg selv, for han hadde ingen større å sverge ved. 14Han sa: Sannelig, jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ætt uendelig tallrik. 15Og Abraham ventet tålmodig og fikk det Gud hadde lovet ham. ... Vis hele teksten

13Da Gud ga Abraham løftet, sverget han ved seg selv, for han hadde ingen større å sverge ved. 14Han sa: Sannelig, jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ætt uendelig tallrik. 15Og Abraham ventet tålmodig og fikk det Gud hadde lovet ham. 16Mennesker sverger jo ved en som er større, og eden er en stadfestelse som gjør slutt på alle innvendinger. 17Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til løftet at hans beslutning var uforanderlig. Derfor gikk han også god for den med en ed. 18Med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres – og Gud kan ikke lyve – skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som ligger foran oss. 19Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget, 20dit Jesus gikk inn som forløper for oss, han som til evig tid er blitt øversteprest av samme slag som Melkisedek.