Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Forrige kapittelNeste kapittel

Når øydelegginga kjem
13Når Efraim tala, tok redsla alle,
          han var ein fyrste i Israel.
          Men han førte skuld over seg ved Baal og døydde.
          
   
 2 Og no held dei fram med å synda;
          av sølvet sitt har dei støypt seg bilete,
          gudebilete etter sitt eige hovud,
          alt saman laga av handverkarar.
          Folk seier om dei:
          «Dei som ofrar menneske, kysser kalvar.»
          
   
 3 Difor skal dei bli som morgondisen,
          lik dogg som tidleg blir borte,
          lik agner som blæs bort frå treskjeplassen,
          lik røyk frå ljoren.
          
   
 4 Eg er Herren din Gud,
          heilt frå Egypt.
          Nokon annan gud enn meg kjenner du ikkje,
          det finst ingen annan frelsar enn eg.
          
   
 5 Eg tok meg av deg i ørkenen,
          i det tørre landet.
          
   
 6 Dei beitte og vart mette.
          Då dei var mette, vart dei hovmodige,
          difor gløymde dei meg.
          
   
 7 Eg har vorte mot dei som ei løve,
          lik ein leopard lurer eg ved vegen.
          
   
 8 Eg vil koma over dei som ei binne
          dei har teke ungane frå,
          og riva opp brystet på dei.
          Eg vil eta dei opp som ei løve;
          dei ville dyra skal slita dei sund.
          
   
 9 Når øydelegginga kjem, Israel,
          kven skal hjelpa deg då?
          
   
10 Kvar er då kongen din
          som kan berga deg i alle byane dine,
          og kvar er dommarane dine?
          Du har jo sagt:
          «Gjev meg konge og hovdingar!»
          
   
11 Eg gjev deg ein konge i min vreide,
          og i min harme tek eg han bort.
          
   
12 Efraims skuld er samla opp,
          synda hans er gøymd.
          
   
13 Når fødselsriene kjem,
          er han eit barn utan forstand.
          Når tida er der,
          kjem han ikkje fram til livmormunnen.
          
   
14 Skal eg fria dei frå dødsrikets makt,
          løysa dei ut frå døden?
          Død, kvar er din pest?
          Dødsrike, kvar er di sott?
          Medkjensle er løynd for auga mine.
          
   
15 Ja, han skil brør frå kvarandre.
          Det kjem ein austavind, eit Herrens vêr
          som blæs opp frå ørkenen.
          Då blir brønnen hans tom og kjelda tørr.
          Han plyndrar skattkammeret
          for alle dyre ting.

   
Hos 13,2 viser til 1 Kong 12,28, 1 Kong 19,18, 2 Kong 17,16
Note: kysser kalvar: tilbed bilete av Baal. >8,5; 10,5.
Hos 13,14 viser til Jes 25,8+
Note: fria … makt: I 1 Kor 15,55 får uttrykket ei positiv tolking.
Forrige kapittelNeste kapittel

03. desember 2021

Dagens bibelord

Hebreerne 6,13–20

Les i nettbibelen

13Da Gud ga Abraham løftet, sverget han ved seg selv, for han hadde ingen større å sverge ved. 14Han sa: Sannelig, jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ætt uendelig tallrik. 15Og Abraham ventet tålmodig og fikk det Gud hadde lovet ham. ... Vis hele teksten

13Da Gud ga Abraham løftet, sverget han ved seg selv, for han hadde ingen større å sverge ved. 14Han sa: Sannelig, jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ætt uendelig tallrik. 15Og Abraham ventet tålmodig og fikk det Gud hadde lovet ham. 16Mennesker sverger jo ved en som er større, og eden er en stadfestelse som gjør slutt på alle innvendinger. 17Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til løftet at hans beslutning var uforanderlig. Derfor gikk han også god for den med en ed. 18Med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres – og Gud kan ikke lyve – skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som ligger foran oss. 19Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget, 20dit Jesus gikk inn som forløper for oss, han som til evig tid er blitt øversteprest av samme slag som Melkisedek.