Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sakarja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Neste kapittel

Vend om
1I den åttande månaden i det andre styringsåret til Dareios kom Herrens ord til profeten Sakarja, son til Berekja, son til Iddo:
   
 2 Herren var harm på fedrane dykkar.  3 Du skal seia til folket: Så seier Herren over hærskarane: Vend attende til meg, seier Herren over hærskarane, så vil eg venda attende til dykk, seier Herren over hærskarane.  4 Ver ikkje lik fedrane dykkar. Dei tidlegare profetane ropa ut for dei: «Så seier Herren over hærskarane: Vend no om frå dei vonde vegane og dei vonde gjerningane dykkar!» Men dei høyrde ikkje og lytta ikkje til meg, seier Herren.  5 Fedrane dykkar, kvar er dei? Og profetane, lever dei evig?  6 Dei boda og forskriftene som eg påla tenarane mine, profetane, har ikkje dei nådd fedrane dykkar? Så vende dei om og sa: « Herren over hærskarane har gjort det han hadde sett seg føre å gjera med oss, slik vår ferd og våre gjerningar har fortent.»
Første syn: ryttarane
 7 På den tjuefjerde dagen i den ellevte månaden, det er månaden sjebat, i det andre året til Dareios kom Herrens ord til profeten Sakarja, son til Berekja, son til Iddo:
   
 8 I natt såg eg, og sjå! – ein mann sat på ein raud hest som stod mellom myrtebuskane i kløfta. Bak han var det raude, raudbrune og kvite hestar.  9 Då sa eg: «Kva med desse, herre?» Engelen som tala med meg, svara: «Eg skal visa deg kva dette er.» 10 Mannen som stod mellom myrtane, tok til ords og sa: «Dette er dei Herren har sendt så dei skal fara omkring på jorda.» 11 Dei svara Herrens engel som stod mellom myrtane: «Vi har fare omkring på jorda, og sjå, heile jorda ligg i ro.» 12 Herrens engel svara: « Herre over hærskarane, kor lenge vil det vara før du viser miskunn mot Jerusalem og byane i Juda, som du har vore harm på i desse sytti åra?» 13 Og Herren svara engelen som tala med meg, med gode og trøystande ord. 14 Så sa engelen som tala med meg: Rop ut:
        
          Så seier Herren over hærskarane:
          Eg er full av lidenskap
          for Jerusalem og Sion,
          
   
15 stor er harmen min
          mot dei sjølvgode folkeslaga.
          For eg var berre litt harm,
          men dei hjelpte ulukka fram.
          
   
16 Difor seier Herren:
          Eg vender attende til Jerusalem med miskunn.
          Der skal huset mitt byggjast,
          seier Herren over hærskarane,
          og målesnor strekkjast ut over Jerusalem.
          
   
17 Rop ut endå ein gong:
          Så seier Herren over hærskarane:
          Endå ein gong skal byane mine
          fløyma over av det som godt er.
          Endå ein gong skal Herren trøysta Sion,
          velja ut Jerusalem endå ein gong.
Sak 1,1 viser til Esra 5,1, Hag 1,1
Note: i … styringsåret: 520 f.Kr.
Note: den tjuefjerde … året: i februar 519 f.Kr.
Sak 1,9 viser til Sak 2,2
Sak 1,12 viser til Sal 102,14, Jes 23,15-17, Jes 40,2, Jer 29,10
Note: desse sytti åra: Sytti år vart rekna som ei passande straffeutmåling.
Sak 1,15 viser til Jes 10,5f
Sak 1,16 viser til Jes 54,7f, Sak 8,3
Note: målesnor strekkjast: Byen og murane skal målast og byggjast opp att. Jf. Jer 31,38f.
Neste kapittel

22. oktober 2021

Dagens Bibelord

Romerne 13,8–12

Les i nettbibelen

8Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. ... Vis hele teksten

8Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. 9For disse budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv. 10Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven. 11Dessuten vet dere hvilken tid det nå er: Timen er kommet da dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. 12Natten er snart slutt, og dagen er nær. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss i lysets rustning.