Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jeremia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Neste kapittel
1Ord av Jeremia, son til Hilkia, ein av prestane i Anatot i Benjamin-landet.  2 Herrens ord kom til han i dei dagane då Josjia, son til Amon, var konge i Juda, i det trettande styringsåret hans,  3 og i dei dagane då Jojakim, son til Josjia, var konge i Juda, heilt til slutten av det ellevte året då Sidkia, son til Josjia, var konge i Juda, då Jerusalem vart ført i eksil i den femte månaden.
Herren kallar Jeremia til profet
 4 Herrens ord kom til meg:
          
   
 5 «Før eg forma deg i mors liv, kjende eg deg,
          før du vart fødd, helga eg deg,
          til profet for folkeslaga sette eg deg.»
 6 Men eg sa:
          «Å, min Herre og Gud!
          Sjå, eg kan ikkje tala,
          eg er for ung!»
 7 Då sa Herren til meg:
          «Du skal ikkje seia: Eg er ung!
          Overalt der eg sender deg, skal du gå,
          og alt eg byd deg, skal du seia.
          
   
 8 Ver ikkje redd dei,
          eg er med deg og skal berga deg,
          seier Herren.»
 9 Herren rette ut handa og rørte ved munnen min. Så sa Herren til meg:
        «No legg eg orda mine i din munn.
          
   
10 Sjå, eg set deg i dag over folk og rike
          til å rykkja opp og riva ned,
          til å øydeleggja og knusa,
          til å byggja og planta.»

To syn
11 Herrens ord kom til meg: «Kva ser du, Jeremia?» Eg svara: «Eg ser ei grein av eit vaketre.» 12 Då sa Herren til meg: «Godt sett! For eg vil vaka over mitt ord og setja det i verk.»
   
13 Herrens ord kom til meg for andre gong: «Kva ser du?» Eg svara: «Eg ser ei kokande gryte, ho hallar hit frå nord.» 14 Då sa Herren til meg:
          Frå nord skal ulukka hellast ut
          over alle som bur i landet.
          
   
15 For no kallar eg på alle kongeslektene i nord,
          seier Herren.
          Dei skal koma og reisa kvar si trone
          ved Jerusalems portopningar,
          mot alle murane ikring
          og mot alle byane i Juda.
          
   
16 Då vil eg seia min dom over dei
          for all deira vondskap,
          dei som forlét meg,
          tende offereld for andre gudar
          og tilbad verk av eigne hender.
          
   
17 Men du skal spenna beltet om livet,
          stå fram og seia til dei
          alt det eg byd deg.
          Ver ikkje redd dei,
          elles slår eg deg med redsle for dei.
          
   
18 Sjå, eg gjer deg i dag til ein festningsby,
          til ei jernstøtte og ein bronsemur
          mot heile landet,
          mot kongane i Juda, mot leiarane og prestane
          og folket i landet.
          
   
19 Dei skal gå til krig mot deg, men ikkje vinna.
          For eg er med deg,
          seier Herren.
          Eg skal berga deg.
Note: vaketre: mandeltreet. Ein kan omsetja det hebr. ordet med «den vakne». Det formar eit ordspel med ordet for «å vaka» i neste vers. Mandeltreet blømer tidleg på berr kvist.
Jer 1,12 viser til Jes 55,10f
Jer 1,14 viser til Jer 4,6, Jer 6,1-22, Jer 25,9
Note: ulukka: kanskje om åtak frå fiendtlege folk frå nord. Jf. 4,6ff; 6,22; Jes 41,25.
Neste kapittel

24. oktober 2021

Dagens Bibelord

Johannes 12,35–36

Les i nettbibelen

35Jesus svara: «Endå ei lita stund er lyset mellom dykk. Gå så lenge de har lyset, så ikkje mørkret skal falla på dykk. Den som går i mørkret, veit ikkje kvar han kjem av. ... Vis hele teksten

35Jesus svara: «Endå ei lita stund er lyset mellom dykk. Gå så lenge de har lyset, så ikkje mørkret skal falla på dykk. Den som går i mørkret, veit ikkje kvar han kjem av. 36Tru på lyset så lenge de har lyset, så de kan bli born av lyset.» Då Jesus hadde sagt dette, gjekk han bort og løynde seg for dei.