Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Forrige kapittelNeste kapittel
41Til korleiaren. Ein salme av David.
          
   
 2 Sæl er den som har omsorg for dei veike.
          På ulukkedagen friar Herren han ut.
          
   
 3 Herren vernar han og held han i live.
          lukkeleg er han i landet.
          Du overgjev han ikkje til grådige fiendar!
          
   
 4 Herren styrkjer han i sjukdomen;
          du forvandlar leiet hans når han er sjuk.
          
   
 5 Men eg seier: « Herre, ver meg nådig;
          læk meg, for eg har synda mot deg!»
          
   
 6 Fienden talar vondt om meg:
          «Når skal han døy og namnet hans gå til grunne?»
          
   
 7 Kjem det ein og ser til meg,
          talar han tomme ord.
          Hjartet hans samlar på det vonde,
          så går han ut og talar om det.
          
   
 8 Alle som hatar meg, kviskrar saman,
          dei legg vonde planar mot meg:
          
   
 9 «Noko vondt har råka han,
          no ligg han der og står aldri meir opp.»
          
   
10 Jamvel venen min som eg leit på,
          han som åt ved mitt bord,
          lyfter hælen mot meg.
          
   
11 Men du, Herre, ver meg nådig og reis meg opp,
          så eg kan gje dei att.
          
   
12 Når fienden ikkje får triumfera over meg,
          veit eg at du har di glede i meg.
          
   
13 Fordi eg er heil, held du meg fast,
          du lèt meg alltid stå for ditt andlet.
          
   
14 Velsigna er Herren, Israels Gud,
          frå æve til æve!
          Amen! Ja, amen!
Sal 41,2 viser til Sal 37,26+
Sal 41,5 viser til Sal 6,3+
Forrige kapittelNeste kapittel

19. oktober 2021

Dagens Bibelord

Jakob 3,4–12

Les i nettbibelen

4Ja, selv store skip, som drives av sterke vinder, kan med et lite ror styres dit styrmannen vil. 5Slik er det også med tungen. Den er en liten kroppsdel, men kan skryte av sin store makt. Ja, en liten ild kan sette den største skog i brann! ... Vis hele teksten

4Ja, selv store skip, som drives av sterke vinder, kan med et lite ror styres dit styrmannen vil. 5Slik er det også med tungen. Den er en liten kroppsdel, men kan skryte av sin store makt. Ja, en liten ild kan sette den største skog i brann! 6Også tungen er en ild, en verden av ondskap blant våre lemmer. Den smitter hele kroppen og setter livshjulet i brann, og selv blir den satt i brann av helvete. 7Alt i naturen, både ville dyr og fugler, krypdyr og fisk, kan temmes og er blitt temmet av mennesket, som selv er en del av naturen. 8Men tungen makter ikke noe menneske å temme, skiftende og ond som den er, full av dødbringende gift. 9Med den lovpriser vi vår Herre og Far, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde. 10Fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, mine søsken! 11Strømmer det vel friskt og bittert vann fra samme kilde? 12Mine søsken, kan vel et fikentre bære oliven eller en vinstokk bære fiken? Like lite kan en salt kilde gi friskt vann.