Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Høgsongen

1 2 3 4 5 6 7 8

Neste kapittel
1Songen over songane, av Salomo.

   

Ho
     2 Å, om han ville kyssa meg
          med kyss av sin munn!
          Kjærleiken din er betre enn vin.
          
   
 3 Angen av oljane dine er herleg,
          namnet ditt blir aust ut som olje.
          Difor likar jentene deg.
          
   
 4 Ta meg med! Lat oss springa!
          Kongen har ført meg inn i sine rom.
          Lat oss jubla og gleda oss over deg,
          lat oss prisa din kjærleik høgare enn vin.
          Med rette likar dei deg.
          
   
 5 Svart er eg, men søt,
          de Jerusalems døtrer,
          svart som Kedars telt,
          som Salomos teltdukar.
          
   
 6 Sjå ikkje på at eg er så svart,
          at sola har brent meg.
          Sønene til mor mi var harde mot meg,
          dei sette meg til å vakta vinmarkene.
          Mi eiga vinmark har eg ikkje vakta.
          
   
 7 Sei meg, du som eg elskar, kvar gjeter du?
          Kvar kviler du ved middagstid?
          Kvifor skulle eg gå som ei kvinne med slør
          der venene dine gjeter sauene?

   

Han
     8 Om du ikkje veit det,
          du vakraste av kvinner,
          følg spora etter flokken
          og gjet kjea dine
          innmed gjetarhyttene!
          
   
 9 Eg vil likna deg med ei hoppe
          mellom faraos vogner, mi kjære.
          
   
10 Fine er kinna dine mellom perlesnorene,
          halsen din med kjede rundt.
          
   
11 Snorer av gull skal vi laga deg,
          med sølvperler på.

   

Ho
    12 Når kongen er hos meg,
          angar nardussalven min.
          
   
13 Kjærasten min er ein myrrakvist,
          han overnattar mellom brysta mine.
          
   
14 Kjærasten min er ein klase hennablomar
          på En-Gedis vinmarker.

   

Han
    15 Så vakker du er, mi kjære!
          Så vakker du er! Auga dine er duer!

   

Ho
    16 Så vakker du er, kjærasten min, så god,
          og vårt leie så grønt!
          
   
17 Sedrar er bjelkar i vårt hus,
          sypressar er tak og himling.
Note: Ho: Hovudsakleg på grunnlag av kjønnet til dei hebr. pronomena har ein markert den mannlege og kvinnelege talande med «han» og «ho». Når andre talar, står det «koret». Somme stader kan inndelinga og overskriftene diskuterast.
Høgs 1,5 viser til Sal 120,5, Klag 4,8
Note: Svart: solbrend. Jf. v. 6.
Note: Mi eiga vinmark: kanskje bilete på jenta sjølv. Jf. 2,15; Jes 5,1.
Note: nardussalven: kostesam salve, laga av rota på nardusplanta, som veks i Søraust-Asia. Jf. Mark 14,3.
Note: myrrakvist: kvister av myrrabusken, som har ei aromatisk saft, nytta i salve og parfyme. Jf. 2 Mos 30,23.
Note: hennablomar: blomar frå hennabusken, som veks på varme stader, t.d. i Jeriko og i En-Gedi ved Daudehavet. Dei velluktande blomeklasane gjorde at folk lika busken godt.
Neste kapittel

20. oktober 2021

Dagens Bibelord

Forkynneren 4,17–5,6

Les i nettbibelen

17Vokt din fot når du går til Guds hus! Det er bedre å komme dit for å lytte enn å bære fram offer slik dårer gjør; de vet ikke annet enn å gjøre det onde. ... Vis hele teksten

17Vokt din fot når du går til Guds hus! Det er bedre å komme dit for å lytte enn å bære fram offer slik dårer gjør; de vet ikke annet enn å gjøre det onde. 1Vær ikke for snar med munnen, og la ikke hjertet forhaste seg når du vil tale et ord for Guds ansikt. For Gud er i himmelen og du på jorden, la derfor dine ord være få! 2Med travelhet følger tankespinn, med dårers tale for mange ord. 3Når du gir Gud et løfte, så drøy ikke med å oppfylle det. For han har ingen glede i dårer. Hold det du har lovet ham! 4Det er bedre at du ikke gir ham noe løfte, enn å love og ikke holde det. 5La ikke munnen få deg til å synde, og si ikke til Guds sendebud: «Jeg gjorde det av vanvare.» Hvorfor vil du gjøre Gud harm med dine ord, så han ødelegger det du har gjort? 6Midt i alle drømmer, all tomhet, alle ord: Ha ærefrykt for Gud! 6