Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Forrige kapittelNeste kapittel

Herren vil straffa Jakob
12Efraim har omringa meg med løgn,
          Israels hus med svik.
          Men Juda held seg enno til Gud
          og er trufast mot Den heilage.
          
   
 2 Efraim gjeter vind,
          jagar heile dagen etter austavind.
          Han hopar opp løgn og vald.
          Dei gjer pakt med Assur
          og sender olje til Egypt.
          
   
 3 Herren fører sak med Juda,
          han vil straffa Jakob for hans ferd,
          gjengjelda det han har gjort.
          
   
 4 I mors liv heldt han bror sin i hælen,
          som vaksen kjempa han med Gud,
          
   
 5 han kjempa med engelen og vann,
          han gret og bad om nåde.
          I Betel møter Gud han,
          og der talar han med oss.
          
   
 6 Herren, allhærs Gud,
           Herren er hans namn.
          
   
 7 Og du skal venda attende ved hjelp av din Gud.
          Hald fast på kjærleik og rett,
          ha alltid von til din Gud!
          
   
 8 Kanaan har falske vekter i handa,
          han elskar å utnytta andre,
          
   
 9 og Efraim seier:
          «Eg har då vorte rik
          og har fått meg eigedom,
          men i all rikdomen min
          er eg ikkje funnen skuldig i noko som er synd.»
          
   
10 Men eg er Herren din Gud,
          heilt frå Egypt.
          Enno vil eg la deg bu i telt
          som den gongen eg møtte deg.
          
   
11 Eg vil tala til profetane.
          Eg lét dei få syn i mengd,
          og no vil eg tala i likningar gjennom dei.
          
   
12 Er Gilead ugudeleg,
          skal dei bli til inkjes.
          Ofrar dei oksar i Gilgal,
          skal altara deira bli som steinrøysar langs åkeren.
          
   
13 Jakob rømde til Aram-landet,
          Israel tente for å få seg ei kone,
          for ei kone vakta han småfe.
          
   
14 Ved ein profet førte Herren
          Israel opp frå Egypt,
          og ved ein profet vakta han dei.
          
   
15 Efraim har vekt bitter harme.
           Herren skal la hans blodskuld
          koma over han sjølv
          og gje han att for hans spott.
Note: held … til: Tydinga av den hebr. teksten er usikker.
Note: Jakob: >4 Mos 23,7.
Note: Kanaan: Ordet kan òg tyda «kremmar». Jf. Jes 23,8; Esek 16,29; 17,4; Sef 1,11.
Note: den gongen … deg: kan òg omsetjast «på høgtidsdagane».
Hos 12,13 viser til 1 Mos 28,5, 1 Mos 29,20
Note: Aram-landet: her Mesopotamia. Jf. 1 Mos 27,42ff.
Hos 12,14 viser til Sal 77,21
Note: ein profet: Moses. Jf. 5 Mos 34,10.
Hos 12,15 viser til Jes 65,6f
Forrige kapittelNeste kapittel

21. oktober 2021

Dagens Bibelord

3. Mosebok 19,32–37

Les i nettbibelen

32Du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. Du skal frykte din Gud. Jeg er Herren. 33Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. ... Vis hele teksten

32Du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. Du skal frykte din Gud. Jeg er Herren. 33Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. 34Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært innflyttere i Egypt. Jeg er Herren deres Gud. 35Dere skal ikke gjøre urett mot noen når dere dømmer, når dere bruker lengdemål, vekt eller hulmål. 36Rett vekt og rette lodd, rett efa og rett hin skal dere bruke. Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av Egypt. 37Dere skal holde alle mine forskrifter og lover og leve etter dem! Jeg er Herren.