Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Job

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Forrige kapittelNeste kapittel

Gud sårar og lækjer
5Rop berre! Er det nokon som svarar?
          Kven av dei heilage vender du deg til?
          
   
 2 Uro tek livet av den dumme,
          sinne drep den godtruande.
          
   
 3 Eg såg den dumme slå rot,
          men brått måtte eg forbanna bustaden hans.
          
   
 4 Borna hans var verjelause,
          knuste i porten, og ingen hjelpte dei.
          
   
 5 Dei svoltne åt opp avlinga hans,
          tok henne, endåtil mellom tornar;
          og dei tørste greip etter godset hans.
          
   
 6 For ulukke skyt ikkje opp av støvet,
          og liding gror ikkje opp av jorda.
          
   
 7 Men mennesket er fødd til liding,
          gneistar som flyg høgt i vêret.
          
   
 8 Sjølv ville eg heller ha vendt meg til Gud,
          ja, til han ville eg ha overgjeve mi sak,
          
   
 9 han som gjer storverk ingen kan granska,
          og under ingen kan telja.
          
   
10 Han gjev regn over jorda,
          sender vatn ut over åker og eng.
          
   
11 Han reiser dei nedbøygde opp,
          reddar og tryggjar dei sørgjande.
          
   
12 Han knuser planane til dei listige,
          deira verk lukkast ikkje.
          
   
13 Han fangar dei vise i deira list,
          snedige planar er forhasta.
          
   
14 Om dagen møter dei mørker,
          ved middagstid famlar dei som om natta.
          
   
15 Så reddar han den fattige
          frå dei mektiges sverd, munn og hender.
          
   
16 Då blir det håp for den svake.
          Vondskapen lèt att sin munn.
          
   
17 Sæl er den som Gud viser til rette.
          Du skal ikkje forakta formaning frå Den veldige!
          
   
18 For han sårar, og han bind om såra.
          Han knuser, og hans hand lækjer.
          
   
19 Gjennom seks trengsler bergar han deg,
          og i den sjuande skal ulukka ikkje nå deg.
          
   
20 I uår friar han deg frå døden
          og i krig frå kvasse sverd.
          
   
21 Du er trygg for stikkande tunge
          og fryktar ikkje komande ulukke.
          
   
22 Du ler av ulukke og hungersnaud
          og fryktar ikkje dyra på jorda.
          
   
23 For du har ei pakt med steinane på marka.
          Villdyra held fred med deg.
          
   
24 Du får oppleva fred i telta dine,
          når du går over eigedomen, manglar du ingen ting.
          
   
25 Du får oppleva at ætta veks,
          etterkomarane dine blir som gras på jorda.
          
   
26 Du går i grav i mogen alder
          slik kornband blir samla i rett tid.
          
   
27 Ja, dette har vi granska, og slik er det.
          Høyr det og ta det til deg!
Job 5,1 viser til Job 4,18
Job 5,3 viser til Sal 37,35ff
Note: porten: rettsforsamlinga i byen. Jf. Rut 4,1ff.
Job 5,5 viser til Sal 109,11
Note: mellom tornar: korn vart òg sådd på upløgd mark. Jf. Matt 13,3–8.
Job 5,9 viser til Job 9,10
Forrige kapittelNeste kapittel

16. oktober 2021

Dagens Bibelord

Jeremia 29,4–7

Les i nettbibelen

4Så seier Herren over hærskarane, Israels Gud, til alle som eg har ført i eksil frå Jerusalem til Babel: 5Bygg dykk hus og bu i dei, planta dykk hagar og et frukta! ... Vis hele teksten

4Så seier Herren over hærskarane, Israels Gud, til alle som eg har ført i eksil frå Jerusalem til Babel: 5Bygg dykk hus og bu i dei, planta dykk hagar og et frukta! 6Ta dykk koner og få søner og døtrer! Ta koner til sønene dykkar og gift bort døtrene dykkar, så dei kan få søner og døtrer. Der skal de bli fleire og ikkje færre. 7De skal fremja fred for den byen eg har ført dykk til i eksil, og de skal be til Herren for han! For når han har fred, har de òg fred.