Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Forrige kapittelNeste kapittel
2Kvifor er folkeslag i opprør?
          Kvifor grundar folka på det som er fåfengt?
          
   
 2 Kongane på jorda reiser seg,
          fyrstane slår seg saman
          mot Herren og den han har salva.
          
   
 3 «Lat oss slita sund deira lenkjer
          og kasta reipa av oss!»
          
   
 4 Han ler, han som tronar i himmelen,
          Herren spottar dei.
          
   
 5 Så talar han til dei i sin vreide,
          i sin harme slår han dei med redsle:
          
   
 6 «Det er eg som har innsett min konge
          på Sion, mitt heilage fjell.»
          
   
 7 Eg vil kunngjera det Herren har fastsett.
          Han sa til meg: «Du er son min, eg har fødd deg i dag.
          
   
 8 Be meg, så gjev eg deg folka som arv
          og heile jorda i eige.
          
   
 9 Du skal knusa dei med jernstav,
          som ei krukke frå pottemakaren skal du slå dei sund.»
          
   
10 Kongar, ver forstandige!
          lat dykk refsa, de som styrer på jorda.
          
   
11 Ten Herren med ærefrykt,
          gled dykk og skjelv for han!
          
   
12 Kyss jorda, så han ikkje blir harm
          og de går til grunne på vegen.
          For hans vreide kan lett flamma opp.
        
          Sæle er dei som søkjer tilflukt hos han.
Note: den Herren har salva: kongen i Israel, her skildra som frelsarkonge. Jf. 1 Sam 10,1. ▶Messias.
Sal 2,7 viser til 2 Sam 7,14, Sal 89,27f, Apg 13,33, Hebr 1,5, Hebr 5,5
Note: det Herren har fastsett: kanskje eit ord frå Gud til kongen på kroningsdagen. Jf. 2 Kong 11,12.
Forrige kapittelNeste kapittel

20. juni 2021

Dagens Bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Same gongen sa Jesus til læresveinane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg. 25For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det. ... Vis hele teksten

24Same gongen sa Jesus til læresveinane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg. 25For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det. 26Kva gagnar det eit menneske om det vinn heile verda, men taper si sjel? Eller kva kan eit menneske gje til vederlag for si sjel? 27For Menneskesonen skal koma i herlegdomen åt Far sin saman med englane sine, og då skal han løna kvar og ein etter det han har gjort.