Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Johannes’ openberring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Forrige kapittelNeste kapittel

Guds tenarar blir merkte med segl
7Deretter såg eg fire englar som stod på dei fire verdshjørna og heldt dei fire vindane på jorda, så det ikkje skulle blåsa nokon vind over jorda eller havet eller trea.  2 Og eg såg ein annan engel. Han steig fram i aust, der sola ris, og bar den levande Guds segl. Med høg røyst ropa han til dei fire englane som hadde fått makt til å føra skade over jorda og havet:  3 «Rør ikkje jorda eller havet eller trea før vi har merkt vår Guds tenarar med segl på panna.»
   
 4 Og eg høyrde talet på dei som fekk seglet: Det var 144 000, frå alle stammane i Israelsfolket.
          
   
 5 Av Juda-stammen var det 12 000 med segl,
          av Ruben-stammen 12 000,
          av Gad-stammen 12 000,
          
   
 6 av Asjer-stammen 12 000,
          av Naftali-stammen 12 000,
          av Manasse-stammen 12 000,
          
   
 7 av Simeon-stammen 12 000,
          av Levi-stammen 12 000,
          av Jissakar-stammen 12 000,
          
   
 8 av Sebulon-stammen 12 000,
          av Josef-stammen 12 000
          og av Benjamin-stammen 12 000 med segl.

Den store kvite flokken
 9 Deretter såg eg ein flokk så stor at ingen kunne telja han, av alle folkeslag og ætter, av alle folk og tungemål. Dei stod framfor trona og Lammet, kledde i kvite klede, med palmegreiner i hendene. 10 Og dei ropa med høg røyst:
          Sigeren kjem frå vår Gud,
          han som sit på trona, og frå Lammet.
11 Alle englane stod rundt trona og dei eldste og dei fire skapningane. Dei kasta seg ned framfor trona med andletet mot jorda og tilbad Gud 12 og sa:
          Amen.
          All lov og pris og visdom,
          takk og ære, makt og velde
          høyrer vår Gud til i all æve.
          Amen.
13 Då tok ein av dei eldste til orde og spurde meg: «Desse som er kledde i kvite klede, kven er dei, og kvar kjem dei frå?» 14 «Herre», svara eg, «du veit det.» Då sa han til meg:
          «Dette er dei som kjem ut av den store trengsla
          og har vaska kappene sine
          og gjort dei kvite i blodet frå Lammet.
          
   
15 Difor står dei for Guds trone
          og tener han dag og natt i hans tempel.
          Og han som sit på trona,
          skal reisa sin bustad over dei.
          
   
16  Dei skal ikkje lenger svelta eller tørsta,
           og sola skal ikkje falla på dei eller brennande hete.
          
   
17 For Lammet, som står midt på trona, skal vera gjetaren deira
           og føra dei til kjelder med livsens vatn,
           og Gud skal tørka kvar tåre frå auga deira
Op 7,3 viser til Esek 9,4, Ef 1,13f, 2 Tim 2,19, Op 9,4
Note: segl: markerer at dei høyrer Gud til og skal sparast. ▶segl.
Op 7,10 viser til Op 5,13
Op 7,11 viser til Op 4,4-6ff
Op 7,12 viser til Op 5,12
Op 7,13 viser til Op 3,4+
Op 7,15 viser til Op 4,2+
Forrige kapittelNeste kapittel

27. juli 2021

Dagens Bibelord

Apostelgjerningene 20,17–24

Les i nettbibelen

17Fra Miletos sendte han bud til Efesos og kalte til seg menighetens eldste. 18Da de var kommet, talte han til dem:«Dere vet hvordan jeg har gått fram hos dere hele tiden, fra den første dagen jeg satte foten i Asia. ... Vis hele teksten

17Fra Miletos sendte han bud til Efesos og kalte til seg menighetens eldste. 18Da de var kommet, talte han til dem:«Dere vet hvordan jeg har gått fram hos dere hele tiden, fra den første dagen jeg satte foten i Asia. 19Jeg har tjent Herren i all ydmykhet og med tårer i alle de prøvelsene jødene har ført over meg med sine onde planer. 20Dere vet at jeg ikke har holdt noe tilbake som kunne gagne dere, men jeg har forkynt for dere og undervist dere både offentlig og i hjemmene. 21Jeg har vitnet for både jøder og grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus. 22Og nå drar jeg til Jerusalem, bundet av Ånden. Hva som skal møte meg der, vet jeg ikke, 23men Den hellige ånd vitner for meg i by etter by og varsler om lenker og forfølgelser som venter meg. 24Men for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om evangeliet om Guds nåde.