Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

СТАРИЙ ЗАВІТ

НОВИЙ ЗАВІТ

1 М.Перша книга Мойсея. Буття Мт.Свята Євангелiя вiд Матвiя
2 М.Друга книга Мойсея. Вихід Мр.Свята Євангелiя вiд Марка
3 М.Третя книга Мойсея. Левіти Лк.Свята Євангелiя вiд Луки
4 М.Четверта книга Мойсея. Числа Ів.Свята Євангелiя вiд Iвана
5 М.П’ята книга Мойсея. Второзаконня ДіїДiї святих апостолiв
Єг.Книга Iсуса Навина Рим.Послання до Римлян
Суд.Книга Суддiв 1 Кор.Перше послання до Коринтян
Рут.Книга Рут 2 Кор.Друге послання до Коринтян
1 Сам.Перша книга Самуїла (1-а книга царiв) Гал.Послання до Галатiв
2 Сам.Друга книга Самуїла (2-а книга царiв) Еф.Послання до Ефесян
1 Цар.Перша книга Царiв (3-я книга царств) Фил.Послання до Филип’ян
2 Цар.Друга книга Царiв (4-а книга царств) Кол.Послання до Колосян
1 Хр.Перша книга Хронiк (1-а книга паралiпоменон) 1 Сол.Перше послання до Солунян
2 Хр.Друга книга Хронiк (2-а книга паралiпоменон) 2 Сол.Друге послання до Солунян
Езд.Книга Ездри 1 Тим.Перше послання до Тимофiя
Неем.Книга Неємiї 2 Тим.Друге послання до Тимофiя
Ест.Книга Естер Тит.Послання до Тита
ЙовКнига Йова Флм.Послання до Филимона
Пс.Книга Псалмiв Євр.Послання до Євреїв
Пр.Притчi Соломона Як.Послання Якова
Екл.Книга Еклезiаста 1 Пет.Перше послання Петра
Пісн.Книга Пiсня Пiсень 2 Пет.Друге послання Петра
Іс.Книга пророка Iсаї 1 Ів.Перше послання Iвана
Єр.Книга пророка Єремiї 2 Ів.Друге послання Iвана
Плач.Книга плач Єремiї 3 Ів.Третє послання Iвана
Єз.Книга пророка Єзекiїля Юд.Послання Юди
Дан.Книга пророка Даниїла Об.Об’явлення
Ос.Книга пророка Осiї
ЙоілКнига пророка Йоiла
Ам.Книга пророка Амоса
Овд.Книга пророка Авдiя
ЙонаКнига пророка Йони
Мих.Книга пророка Мiхея
НаумКнига пророка Наума
Ав.Книга пророка Аввакума
Соф.Книга пророка Софонiї
Ог.Книга пророка Аггея
Зах.Книга пророка Захарії
Мал.Книга пророка Малахiї

Ukrainian Contemporary Bible Translation (Trial Edition)

08. juni 2023

Dagens bibelord

Esekiel 11,17–20

Les i nettbibelen

17Derfor skal du si: Så sier Herren Gud: Jeg vil samle dere ute blant folkene, sanke dere sammen fra de landene dere er spredt i, og gi dere Israels land. 18Når de kommer dit, skal de fjerne alle de motbydelige og avskyelige gudebildene derfra. ... Vis hele teksten

17Derfor skal du si: Så sier Herren Gud: Jeg vil samle dere ute blant folkene, sanke dere sammen fra de landene dere er spredt i, og gi dere Israels land. 18Når de kommer dit, skal de fjerne alle de motbydelige og avskyelige gudebildene derfra. 19Jeg gir dem et annet hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dem. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dem et kjøtthjerte i stedet, 20slik at de kan følge mine forskrifter, holde fast ved mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud.

Dagens bibelord

Esekiel 11,17–20

Les i nettbibelen

17Difor skal du seia: Så seier Herren Gud: Eg vil samla dykk ute mellom folka, sanka dykk saman frå dei landa de er spreidde i, og gje dykk Israels land. 18Når dei kjem dit, skal dei fjerna alle dei motbydelege og avskyelege gudebileta derifrå. ... Vis hele teksten

17Difor skal du seia: Så seier Herren Gud: Eg vil samla dykk ute mellom folka, sanka dykk saman frå dei landa de er spreidde i, og gje dykk Israels land. 18Når dei kjem dit, skal dei fjerna alle dei motbydelege og avskyelege gudebileta derifrå. 19Eg gjev dei eit anna hjarte, og ei ny ånd gjev eg inni dei. Eg tek steinhjartet ut or kroppen på dei og gjev dei eit kjøthjarte i staden, 20slik at dei kan følgja forskriftene mine, halda fast ved lovene mine og leva etter dei. Dei skal vera mitt folk, og eg skal vera deira Gud.

Dagens bibelord

Esekiel 11,17–20

Les i nettbibelen

17Dan dihte cealkke: Ná cealká Hearrá Ipmil: Mun čohkken din álbmogiid siste, buvttán din dain eatnamiin gosa dii lehpet biđgejuvvon ja attán didjiide Israela eatnama. 18Go sii leat máhccan, de sii jávkadit buot fasttes govaid ja visot eartnjehas vieruid. ... Vis hele teksten

17Dan dihte cealkke: Ná cealká Hearrá Ipmil: Mun čohkken din álbmogiid siste, buvttán din dain eatnamiin gosa dii lehpet biđgejuvvon ja attán didjiide Israela eatnama. 18Go sii leat máhccan, de sii jávkadit buot fasttes govaid ja visot eartnjehas vieruid. 19Mun attán sidjiide ođđa váimmu ja deavddán sin ođđa vuoiŋŋain. Mun válddán sin rattis geađgeváimmu ja attán sidjiide oažževáimmu, 20vai sii doahttalit mu báhkkomiid, dollet mu lágaid ja ellet daid mielde. Dalle sii leat mu álbmot, ja mun lean sin Ipmil.