Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

СТАРИЙ ЗАВІТ

НОВИЙ ЗАВІТ

1 М.Перша книга Мойсея. Буття Мт.Свята Євангелiя вiд Матвiя
2 М.Друга книга Мойсея. Вихід Мр.Свята Євангелiя вiд Марка
3 М.Третя книга Мойсея. Левіти Лк.Свята Євангелiя вiд Луки
4 М.Четверта книга Мойсея. Числа Ів.Свята Євангелiя вiд Iвана
5 М.П’ята книга Мойсея. Второзаконня ДіїДiї святих апостолiв
Єг.Книга Iсуса Навина Рим.Послання до Римлян
Суд.Книга Суддiв 1 Кор.Перше послання до Коринтян
Рут.Книга Рут 2 Кор.Друге послання до Коринтян
1 Сам.Перша книга Самуїла (1-а книга царiв) Гал.Послання до Галатiв
2 Сам.Друга книга Самуїла (2-а книга царiв) Еф.Послання до Ефесян
1 Цар.Перша книга Царiв (3-я книга царств) Фил.Послання до Филип’ян
2 Цар.Друга книга Царiв (4-а книга царств) Кол.Послання до Колосян
1 Хр.Перша книга Хронiк (1-а книга паралiпоменон) 1 Сол.Перше послання до Солунян
2 Хр.Друга книга Хронiк (2-а книга паралiпоменон) 2 Сол.Друге послання до Солунян
Езд.Книга Ездри 1 Тим.Перше послання до Тимофiя
Неем.Книга Неємiї 2 Тим.Друге послання до Тимофiя
Ест.Книга Естер Тит.Послання до Тита
ЙовКнига Йова Флм.Послання до Филимона
Пс.Книга Псалмiв Євр.Послання до Євреїв
Пр.Притчi Соломона Як.Послання Якова
Екл.Книга Еклезiаста 1 Пет.Перше послання Петра
Пісн.Книга Пiсня Пiсень 2 Пет.Друге послання Петра
Іс.Книга пророка Iсаї 1 Ів.Перше послання Iвана
Єр.Книга пророка Єремiї 2 Ів.Друге послання Iвана
Плач.Книга плач Єремiї 3 Ів.Третє послання Iвана
Єз.Книга пророка Єзекiїля Юд.Послання Юди
Дан.Книга пророка Даниїла Об.Об’явлення
Ос.Книга пророка Осiї
ЙоілКнига пророка Йоiла
Ам.Книга пророка Амоса
Овд.Книга пророка Авдiя
ЙонаКнига пророка Йони
Мих.Книга пророка Мiхея
НаумКнига пророка Наума
Ав.Книга пророка Аввакума
Соф.Книга пророка Софонiї
Ог.Книга пророка Аггея
Зах.Книга пророка Захарії
Мал.Книга пророка Малахiї

Ukrainian Contemporary Bible Translation (Trial Edition)

23. mai 2022

Dagens bibelord

Lukas 18,1–8

Les i nettbibelen

1Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: 2«I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske. ... Vis hele teksten

1Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: 2«I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske. 3I same byen var det ei enkje. Ho kom gong på gong til han og sa: ‘Hjelp meg i saka med motparten min, så eg kan få min rett.’ 4Lenge ville han ikkje, men til slutt sa han med seg sjølv: ‘Endå eg verken har ærefrykt for Gud eller tek omsyn til noko menneske, 5vil eg hjelpa denne enkja til retten hennar, sidan ho plagar meg slik, elles endar det vel med at ho flyg like i synet på meg.’» 6Og Herren sa: «Høyr kva denne uærlege dommaren seier! 7Skulle så ikkje Gud hjelpa sine utvalde til retten deira, dei som ropar til han dag og natt? Er han sein til å hjelpa dei? 8Eg seier dykk: Han skal raskt sørgja for at dei får sin rett. Men når Menneskesonen kjem, skal han då finna trua på jorda?»