Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

СТАРИЙ ЗАВІТ

НОВИЙ ЗАВІТ

1 М.Перша книга Мойсея. Буття Мт.Свята Євангелiя вiд Матвiя
2 М.Друга книга Мойсея. Вихід Мр.Свята Євангелiя вiд Марка
3 М.Третя книга Мойсея. Левіти Лк.Свята Євангелiя вiд Луки
4 М.Четверта книга Мойсея. Числа Ів.Свята Євангелiя вiд Iвана
5 М.П’ята книга Мойсея. Второзаконня ДіїДiї святих апостолiв
Єг.Книга Iсуса Навина Рим.Послання до Римлян
Суд.Книга Суддiв 1 Кор.Перше послання до Коринтян
Рут.Книга Рут 2 Кор.Друге послання до Коринтян
1 Сам.Перша книга Самуїла (1-а книга царiв) Гал.Послання до Галатiв
2 Сам.Друга книга Самуїла (2-а книга царiв) Еф.Послання до Ефесян
1 Цар.Перша книга Царiв (3-я книга царств) Фил.Послання до Филип’ян
2 Цар.Друга книга Царiв (4-а книга царств) Кол.Послання до Колосян
1 Хр.Перша книга Хронiк (1-а книга паралiпоменон) 1 Сол.Перше послання до Солунян
2 Хр.Друга книга Хронiк (2-а книга паралiпоменон) 2 Сол.Друге послання до Солунян
Езд.Книга Ездри 1 Тим.Перше послання до Тимофiя
Неем.Книга Неємiї 2 Тим.Друге послання до Тимофiя
Ест.Книга Естер Тит.Послання до Тита
ЙовКнига Йова Флм.Послання до Филимона
Пс.Книга Псалмiв Євр.Послання до Євреїв
Пр.Притчi Соломона Як.Послання Якова
Екл.Книга Еклезiаста 1 Пет.Перше послання Петра
Пісн.Книга Пiсня Пiсень 2 Пет.Друге послання Петра
Іс.Книга пророка Iсаї 1 Ів.Перше послання Iвана
Єр.Книга пророка Єремiї 2 Ів.Друге послання Iвана
Плач.Книга плач Єремiї 3 Ів.Третє послання Iвана
Єз.Книга пророка Єзекiїля Юд.Послання Юди
Дан.Книга пророка Даниїла Об.Об’явлення
Ос.Книга пророка Осiї
ЙоілКнига пророка Йоiла
Ам.Книга пророка Амоса
Овд.Книга пророка Авдiя
ЙонаКнига пророка Йони
Мих.Книга пророка Мiхея
НаумКнига пророка Наума
Ав.Книга пророка Аввакума
Соф.Книга пророка Софонiї
Ог.Книга пророка Аггея
Зах.Книга пророка Захарії
Мал.Книга пророка Малахiї

Ukrainian Contemporary Bible Translation (Trial Edition)

27. januar 2023

Dagens bibelord

Jakob 2,8–13

Les i nettbibelen

8Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. 9Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. ... Vis hele teksten

8Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. 9Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. 10For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. 11For han som sa: Du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også: Du skal ikke slå i hjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter. 12Etter frihetens lov skal dere dømmes, etter den skal dere tale og handle. 13For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet, men barmhjertigheten triumferer over dommen.

Dagens bibelord

Jakob 2,8–13

Les i nettbibelen

8Dersom de oppfyller den kongelege lov i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett. 9Men gjer de forskjell på folk, då syndar de, og lova klagar dykk som lovbrytarar. ... Vis hele teksten

8Dersom de oppfyller den kongelege lov i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett. 9Men gjer de forskjell på folk, då syndar de, og lova klagar dykk som lovbrytarar. 10For den som held heile lova, men snublar i eit einaste bod, han har gjort seg skuldig i brot på dei alle. 11For han som sa: Du skal ikkje bryta ekteskapet, han sa òg: Du skal ikkje slå i hel. Om du då ikkje bryt ekteskapet, men slår i hel, så har du vorte ein lovbrytar. 12Etter fridomens lov skal de dømmast, etter den skal de tala og handla. 13For dommen skal vera utan miskunn mot den som ikkje har vist miskunn. Men miskunn sigrar over dommen.

Dagens bibelord

Jakob 2,8–13

Les i nettbibelen

8Jos dii ollašuhttibehtet lága gonagaslaš báhkkoma nugo dat lea čállagiin: Ráhkis lagamuččat nugo iežat, de dahkabehtet riekta. 9Muhto jos dii geahččabehtet olbmo hápmái, de dii suddudehpet, ja láhka cuoigu din rihkkun. ... Vis hele teksten

8Jos dii ollašuhttibehtet lága gonagaslaš báhkkoma nugo dat lea čállagiin: Ráhkis lagamuččat nugo iežat, de dahkabehtet riekta. 9Muhto jos dii geahččabehtet olbmo hápmái, de dii suddudehpet, ja láhka cuoigu din rihkkun. 10Dat gii muđui doallá lága muhto rihkku dan ovtta sajis, lea rihkkon buot báhkkomiid. 11Son gii celkkii: Don it oaččo rihkkut náittosdili, celkkii maiddái: Don it oaččo goddit. Vaikko it rihkoše náittosdili, de don leat láhkarihkku, jos gottát. 12Friddjavuođa lága mielde dii dubmejuvvobehtet; atnet dan muittus maid ain sárdnubehtet dahje dahkabehtet. 13Duopmu lea árpmuheapme dasa gii ii leat leamaš váibmoláđis, muhto váibmoláđisvuohta vuoitá duomu.