Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

СТАРИЙ ЗАВІТ

НОВИЙ ЗАВІТ

1 М.Перша книга Мойсея. Буття Мт.Свята Євангелiя вiд Матвiя
2 М.Друга книга Мойсея. Вихід Мр.Свята Євангелiя вiд Марка
3 М.Третя книга Мойсея. Левіти Лк.Свята Євангелiя вiд Луки
4 М.Четверта книга Мойсея. Числа Ів.Свята Євангелiя вiд Iвана
5 М.П’ята книга Мойсея. Второзаконня ДіїДiї святих апостолiв
Єг.Книга Iсуса Навина Рим.Послання до Римлян
Суд.Книга Суддiв 1 Кор.Перше послання до Коринтян
Рут.Книга Рут 2 Кор.Друге послання до Коринтян
1 Сам.Перша книга Самуїла (1-а книга царiв) Гал.Послання до Галатiв
2 Сам.Друга книга Самуїла (2-а книга царiв) Еф.Послання до Ефесян
1 Цар.Перша книга Царiв (3-я книга царств) Фил.Послання до Филип’ян
2 Цар.Друга книга Царiв (4-а книга царств) Кол.Послання до Колосян
1 Хр.Перша книга Хронiк (1-а книга паралiпоменон) 1 Сол.Перше послання до Солунян
2 Хр.Друга книга Хронiк (2-а книга паралiпоменон) 2 Сол.Друге послання до Солунян
Езд.Книга Ездри 1 Тим.Перше послання до Тимофiя
Неем.Книга Неємiї 2 Тим.Друге послання до Тимофiя
Ест.Книга Естер Тит.Послання до Тита
ЙовКнига Йова Флм.Послання до Филимона
Пс.Книга Псалмiв Євр.Послання до Євреїв
Пр.Притчi Соломона Як.Послання Якова
Екл.Книга Еклезiаста 1 Пет.Перше послання Петра
Пісн.Книга Пiсня Пiсень 2 Пет.Друге послання Петра
Іс.Книга пророка Iсаї 1 Ів.Перше послання Iвана
Єр.Книга пророка Єремiї 2 Ів.Друге послання Iвана
Плач.Книга плач Єремiї 3 Ів.Третє послання Iвана
Єз.Книга пророка Єзекiїля Юд.Послання Юди
Дан.Книга пророка Даниїла Об.Об’явлення
Ос.Книга пророка Осiї
ЙоілКнига пророка Йоiла
Ам.Книга пророка Амоса
Овд.Книга пророка Авдiя
ЙонаКнига пророка Йони
Мих.Книга пророка Мiхея
НаумКнига пророка Наума
Ав.Книга пророка Аввакума
Соф.Книга пророка Софонiї
Ог.Книга пророка Аггея
Зах.Книга пророка Захарії
Мал.Книга пророка Малахiї

Ukrainian Contemporary Bible Translation (Trial Edition)

24. mai 2022

Dagens bibelord

Efesarane 4,1–9

Les i nettbibelen

1Så legg eg dykk på hjartet, eg som er fange for Herrens skuld, at de må leva eit liv som er verdig det kallet de har fått: 2mildt, audmjukt og tolmodig, så de ber over med kvarandre i kjærleik. ... Vis hele teksten

1Så legg eg dykk på hjartet, eg som er fange for Herrens skuld, at de må leva eit liv som er verdig det kallet de har fått: 2mildt, audmjukt og tolmodig, så de ber over med kvarandre i kjærleik. 3Gjer alt de kan for å ta vare på einskapen i Anden, i den fred som bind saman: 4éin kropp og éin Ande, liksom de fekk éi von då de vart kalla, 5éin Herre, éi tru, éin dåp, 6éin Gud og Far for alle, han som er over alle og gjennom alle og i alle. 7Til kvar einskild av oss er nåden gjeven, alt etter som Kristi gåve blir tilmålt. 8Difor heiter det: Han steig opp i det høge og førte bort fangar, han gav menneska gåver. 9Men at han steig opp, vil ikkje det seia at han først hadde stige ned til det aller lågaste, til jorda?