Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Søkeresultat

VersTekstutdrag
2011 oversettelsen
Matt 20,5Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og ...
Matt 27,45Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet helt til den ni...
Matt 27,46Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Elí, Elí, lemá saba...
Mark 15,33Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet helt til de...
Mark 15,34Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Eloï, Eloï, lemá s...
Luk 23,44Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over he...
Apg 3,1Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet, til ettermiddagsbønnen...
Apg 10,3En dag ved den niende time hadde han et syn. Han så tydelig en Guds en...
Apg 10,30Kornelius sa da: «På denne tiden for tre dager siden, altså ved den ni...

9 treff for 'niende time'

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.