Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Søkeresultat

VersTekstutdrag
2011 oversettelsen
Apg 4,15De sendte dem ut av rådssalen og møttes for å rådslå med hverandre.
Apg 7,26Neste dag støtte han på to menn som sloss. Han prøvde å forlike dem og...
Apg 19,32Forsamlingen var nå i fullt opprør. De ropte og skrek i munnen på hver...
Apg 19,38Hvis Demetrios og håndverkerne hans vil reise sak mot noen, så finnes ...
Apg 21,6før vi tok farvel med hverandre. Så gikk vi om bord i skipet, mens de ...
Apg 26,31Da de hadde trukket seg tilbake, snakket de med hverandre og sa: «Den ...
Apg 28,4Da innbyggerne så dyret henge ned fra hånden hans, sa de til hverandre...
Apg 28,25De gikk fra hverandre dypt uenige, men ett ord fikk Paulus sagt dem: «...
Apg 28,29*Da han hadde sagt dette, gikk jødene bort mens de diskuterte heftig m...
Rom 1,24De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik ...
Rom 1,27På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og bran...
Rom 12,10Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv.
Rom 13,8Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsk...
Rom 14,13La oss ikke lenger dømme hverandre! Døm heller slik: Ingen må få sin b...
Rom 15,7Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære.
Rom 15,14Mine søsken, jeg for min del er overbevist om at dere er fylt av godhe...
Rom 16,16Hils hverandre med et hellig kyss. Alle Kristi menigheter hilser dere.
1 Kor 6,7At dere har rettssaker mot hverandre, er i seg selv et nederlag for de...
1 Kor 7,5Dere skal ikke nekte hverandre samliv hvis dere ikke er blitt enige om...
1 Kor 11,33Derfor, mine søsken: Når dere kommer sammen for å holde måltid, så ven...
1 Kor 12,25for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha sam...
1 Kor 16,20Alle våre søsken her sender sin hilsen. Hils hverandre med et hellig kyss!
2 Kor 1,14det som dere delvis har forstått, nemlig at vi på vår Herre Jesu dag s...
2 Kor 13,12Hils hverandre med et hellig kyss! Alle de hellige her hilser dere.
Gal 5,13Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd...
Gal 5,15Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere i...
Gal 5,17For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøtte...
Gal 5,26La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunne...
Gal 6,2Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.
Ef 4,2i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kj...
Ef 4,25Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre! For vi er hverandr...
Ef 4,32Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud ha...
Ef 5,21Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus!
Kol 3,9Og lyv ikke for hverandre! For dere har kledd av dere det gamle mennes...
Kol 3,13så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har ...
Kol 3,16La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre m...
1 Tess 3,12Og må Herren la kjærligheten dere har til hverandre og til alle mennes...
1 Tess 4,9Om søskenkjærligheten trenger vi ikke skrive til dere. For dere har se...
1 Tess 4,18Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!
1 Tess 5,11Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør.
1 Tess 5,13Dere skal vise dem den største kjærlighet og respekt på grunn av den g...
1 Tess 5,15La ingen gjengjelde ondt med ondt, men strev alltid etter å være gode ...
2 Tess 1,3Vi må alltid takke Gud for dere, søsken, som rett er. For troen deres ...
Tit 3,3For vi var selv en gang uforstandige og ulydige, vi fór vill og var sl...
Hebr 3,13Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i d...
Hebr 10,24La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlig...
Hebr 10,25Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har...
Jak 4,11Ikke baktal hverandre, mine søsken. Den som baktaler en bror eller døm...
Jak 5,9Kom ikke med klager mot hverandre, søsken, for at dere ikke skal bli d...
Jak 5,16Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli ...

Viser treff 51 til 100 av 323 for 'hverandre'

ForrigeNeste

28. mars 2023

Dagens bibelord

Sakarja 9,9–10

Les i nettbibelen

9Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. ... Vis hele teksten

9Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. 10Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuen skal brytes i stykker. Han skal forkynne fred for folkeslagene, hans velde skal nå fra hav til hav, fra Storelven til jordens ender.

Dagens bibelord

Sakarja 9,9–10

Les i nettbibelen

9Bryt ut i jubel, dotter Sion! Rop av glede, dotter Jerusalem! Sjå, kongen din kjem til deg, rettferdig og rik på siger, fattig er han og rid på eit esel, på ein eselfole. ... Vis hele teksten

9Bryt ut i jubel, dotter Sion! Rop av glede, dotter Jerusalem! Sjå, kongen din kjem til deg, rettferdig og rik på siger, fattig er han og rid på eit esel, på ein eselfole. 10Eg vil rydda ut vognene i Efraim og hestane i Jerusalem, stridsbogen skal brytast sund. Han skal tala fred for folkeslaga, hans velde skal nå frå hav til hav, frå Storelva til endane av jorda.

Dagens bibelord

Sakarja 9,9–10

Les i nettbibelen

9Čuorvvo ilus, nieida Sion, ávvut sakka, nieida Jerusalem! Geahča, du gonagas boahtá. Son lea vanhurskkis ja buktá bestojumi, son lea vuollegaš, son riide áseniin, nuorra ásenoriin. ... Vis hele teksten

9Čuorvvo ilus, nieida Sion, ávvut sakka, nieida Jerusalem! Geahča, du gonagas boahtá. Son lea vanhurskkis ja buktá bestojumi, son lea vuollegaš, son riide áseniin, nuorra ásenoriin. 10Son duššada soahtevovnnaid Efraimis ja heasttaid Jerusalemis, son doadjá soahtedávggiid. Son gulaha álbmogiidda ráfi, su váldi ollá mearas merrii, Eufrata rájes gitta máilmmi ravddaid rádjái.