Apostelgjerningane

Det nye testamentet - lydfil

49,-
Kundeklubb:
49,-
Mer enn 200 på lager
ISBN/varenummer: 9788242139580
Utgivelsesår: 2009
Språk: Norsk - nynorsk

Utan Apostelgjerningane ville kunnskapen vår om den tidlegaste kristne tida vore svært avgrensa og oppstykka. Forteljinga i dette skriftet sluttar brått - og det er sannsynleg at Lukas visste mykje om historia vidare, men han har formidla det viktigaste: Evangeliet om Jesus har nådd frå Jerusalem til Roma - frå jøde til heidning.

Oppbygging (kva du kan vente å høyre)
I Evangeliet blir forkynt i Jerusalem
II Evangeliet blir forkynt i Israel
II Evangeliet blir forkynt for alle folkeslag

Sjå også Lukasevangeliet

Detaljer:

Forlag Lydbokforlaget og Bibelselskapet
Språk Norsk - nynorsk
ISBN 9788242139580
Spilletid 152 min
Utgivelseår 2009