Gud og det vonde

Om tillit og tillitstap

Bokmål
349,-
Kundeklubb:
305,-
Mer enn 200 på lager
ISBN/varenummer: 9788254311868
Utgivelsesår: 2011
Språk: Norsk - bokmål

I denne boka tar sosionom og pedagog Torborg Aalen Leenderts opp spørsmålet vi gjerne stiller oss: Hvordan kan en god Gud la mennesker lide?

Kan jeg tro når det kjæreste jeg har i livet, blir tatt fra meg i en meningsløs ulykke eller sykdommen rammer brått og ubønnhørlig?

Slike spørsmål har mennesker tumlet med til alle tider, og det finnes ikke enkle svar. At Gud sender ondskapen over oss, er en umulig tanke. Like vanskelig å forstå er det Han ikke stopper den. Han er jo allmektig. Eller er han ikke det? Spørsmålet om hvordan en god Gud kan la mennesker lide, er eksistensielle temaer som berører det dypeste i oss. Til sist handler det om tilliten til Gud og selve troen på at Gud i det hele tatt finnes.

Forfatteren Torborg Aalen Leenderts går i sin nyeste bok Gud og det vonde. Om tillit og tillitstap grundig inn i disse problemstillingene. Hun bygger på egne erfaringer som sosionom og terapeut og gir en bred framstilling av faglitteratur om temaet. Leenderts henter stoff både hos Dostojevskij og Job, og utforsker Bibelens bilde av Gud og det menneskelige. Få steder finnes et mer realistisk bilde av menneskets muligheter til både ondt og godt enn i Bibelen, og gudsbildet tegnes med mange nyanser.

Slik beveger boka seg i landskapet mellom menneskelig erfaring, teologisk refleksjon og sjelesørgerisk innsikt. For leseren blir den en vei inn i det store mysteriet og en hjelp til å komme til rette med store og vanskelige spørsmål på en måte som åpner opp for menneskelige erfaringer og refleksjon og avstår fra å avspise leseren med lettvinte svar.

Studie og samtaleplan

Boka inneholder også en studie- og samtaleplan som er utviklet spesielt for grupper innen utdanning og kristne fellesskap, i både faglige og allmenne sammenhenger - og er satt sammen slik at den enkelte gruppe kan hente ut de elementer som er mest aktulle akkurat for dem.

Torborg Aalen Leenderts

Torborg Aalen Leenderts

(1947) er sosionom og førstelektor med videreutdanning i familieterapi.
Les mer

Detaljer:

Forlag Verbum
Språk Norsk - bokmål
ISBN 9788254311868
Antall sider 300
Innbinding Heftet med klaffer
Utgivelseår 2011