Johannes' brev

Det nye testamentet - lydfil

37,-
Kundeklubb:
37,-
Mer enn 200 på lager
ISBN/varenummer: 9788242139528
Utgivelsesår: 2009
Språk: Norsk - bokmål

Tilhøvet mellom dei tre johannesbreva er nokså uklart. Dersom dei har same forfattar kan dei ha blitt til i den rekkjefølgja dei har i Det nye testamentet. Men det finst óg fleire andre forklaringar. Johannes tredje brev kan t.d. vere eit tilrådingsbrev for utsendingen til forfattaren, det andre brevet eit introduksjonsbrev overfor mottakarane, og det første brevet, hovudskriftet, ei preike til opplesing i kyrkjelyden.

Dei tre breva har mykje sams stoff: Bodet om kjærleik, åtvaring mot forførarar og oppmodingar til å halde fast ved sanninga, læra og fellesskapen med Gud og Kristus.

Detaljer:

Forlag Lydbokforlaget og Bibelselskapet
Språk Norsk - bokmål
ISBN 9788242139528
Spilletid 26 min
Utgivelseår 2009