Johannes-evangeliet

Det nye testamentet - lydfil

49,-
Kundeklubb:
49,-
Mer enn 200 på lager
ISBN/varenummer: 9788242139405
Utgivelsesår: 2009
Språk: Norsk - bokmål

Johannesevangeliet er særprega både i stil og innhald. Språket er enkelt, ordforrådet avgrensa og skriftet dreier seg om nokre få tema som er gjenstand for ulike vinklingar. Evangeliet har høg kristologi: Jesus var fullt menneske, men likevel legg Johannes vekta på Kristi guddom.

Oppbygging (kva du han vente å høyre)
I Innleiing: Jesus - Ordet som blei menneske
II Førebuing til Jesu time: Offentleg verksemd og konflikt
III Jesu time: Attende til Faderen
IV Avslutning/epilog

Detaljer:

Forlag Lydbokforlaget og Bibelselskapet
Språk Norsk - bokmål
ISBN 9788242139405
Spilletid 147 min
Utgivelseår 2009