Martins lille KateQuizme

Norsk - begge målformer
49,-
Kundeklubb:
43,-
Mer enn 200 på lager
ISBN/varenummer: 9788254313756
Utgivelsesår: 2017
Språk: Norsk - begge målformer

Martin Luther ville at folk skulle få en forståelig opplæring i kristen tro og veien til frelse. Med reformasjonen ble derfor undervisning og kunnskap viktigere enn noen gang - det var en betydelig pedagogisk utfordring. Luthers medisin var å lage en kristendommens ABC, en katekisme som på en enkel og forståelig måte beskrev det mest sentrale i den kristen tro: de ti bud, trosbekjennelsen, Fadervår, dåpen og nattverden. I 1529 lagde Luther sin lille katekisme. Men hva kan folk i dag om katekismen og om kristen tro?

Test deg selv:

1. Du skal hedre din ______.
a) klassekamerat og venn b) lærer og prest c) far og din mor

2. Hvorfor sier det første budet at du skal velge Gud, og bare ham, fremfor andre guder?
a) Fordi mange forskjellige guder var vanlig blant folk i den tiden budene ble gitt. b) Gud var den kuleste av alle. c) Fordi Gud hadde de fineste kirkene.

3. Hva betyr «å begjære»?
a) å lage en brøddeig b) å brygge øl c) å ha skrekkelig lyst på

4. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, ______ skaper.
a) månen og stjernenes b) meteorittenes c) himmelens og jordens

5. Er det lurt å folde hendene når vi ber?
a) Det er helt unødvendig. b) Det er helt nødvendig.c) Kanskje er det lurt; du sier på en måte til deg selv at «nå skal jeg be» når du folder hendene.

6. Den norske kirke er en luthersk kirke, en av kirkene som ble dannet i kjølvannet av reformasjonen. Men hvilken kirke var, den som reformasjonen brøt med?
a) pinsevennene b) den ortodokse kirke c) den katolske kirke

7. Av det Luther protesterte mot, er det spesielt en praksis han var rasende på, og som på sett og vis utløste hele reformasjonen. Hva var det?
a) å gå i prosesjon b) å døpe barn c) avlatshandel

Jon Selås

Les mer

Detaljer:

Språk Norsk - begge målformer
ISBN 9788254313756
Antall sider 28
Innbinding Heftet
Dimensjoner 10x17 cm
Utgivelseår 2017