Matteus-evangeliet

Det nye testamentet - lydfil

49,-
Kundeklubb:
49,-
Mer enn 200 på lager
ISBN/varenummer: 9788242139382
Utgivelsesår: 2009
Språk: Norsk - bokmål

Evangeliet blei truleg skrive ca år 75-90 e. Kr. Som det mest brukte evangeliet i gudstenester, forkynning og opplæring har Matteus hatt ein sentral plass i den kristne historia. Det er Matteus' versjon av Fadervår som blir nytta i kyrkjene over heile verda. Bergpreika har i ettertida vore særs viktig både innan etisk tenking og i litteraturen.

Oppbygging (kva du kan vente å høyre)
I Jesu opphav og førebuinga til verksemda hans
II Jesus underviser og lækjar i Galilea
III Jesus er undervegs til Messias-kallet i Jerusalem
IV Jesus endar kallet sitt ved liding, død og oppstode

Detaljer:

Forlag Lydbokforlaget og Bibelselskapet
Språk Norsk - bokmål
ISBN 9788242139382
Spilletid 200 min
Utgivelseår 2009