Paulus: Breva til Filipparane og Kolossarane

Det nye testamentet - lydfil

37,-
Kundeklubb:
37,-
Mer enn 200 på lager
ISBN/varenummer: 9788242139634
Utgivelsesår: 2009
Språk: Norsk - nynorsk

Medan Filipparbrevet utan tvil høyrer til dei såkalla ekte paulusbreva har det i moderne forskning blitt stilt spørsmål ved forfattarskapen til Kolossarbrevet. Dette brevet skil seg på nokre område frå dei andre breva både i språk, stil og teologi. Nokre forskarar trur derfor at det er skrive av ein medarbeidar, elev eller tradisjonsbærar, enten på oppdrag frå Paulus eller få år etter at han døydde (70-80 e.Kr).

Kolossarbrevet er nært knytta til Paulus' brev til Filemon. Begge breva er skrivne i fengsel og fleire av dei same personane er omtala. Dersom dei to breva høyrer saman historisk, har brevet til Filemon óg hatt Kolossai som mottakarstad.

Detaljer:

Forlag Lydbokforlaget og Bibelselskapet
Språk Norsk - nynorsk
ISBN 9788242139634
Spilletid 37 min
Utgivelseår 2009