Paulus: Breva til Tessalonikarane og Filemon

Det nye testamentet - lydfil

37,-
Kundeklubb:
37,-
Mer enn 200 på lager
ISBN/varenummer: 9788242139641
Utgivelsesår: 2011
Språk: Norsk - nynorsk

Ifølgje Apostelgjerningane kom Paulus frå aust og blei verande i byen Tessalonika ei kort tid. Han forkynte evangeliet i synagoga, og nokre jødar og mange ikkje-jødar tok i mot bodskapen. Andre protesterte og hissa opp folk. Det blei så mykje uro at Paulus og medarbeidaren hans, Silvanus måtte forlate byen i hast, men før dei drog rakk dei å grunnleggje ein kyrkjelyd.

1. Tessalonikarbrev blei til like etterpå, få månader etter at Paulus drog frå byen. Det hadde etter kvart oppstått nokre problem i kyrkjelyden, både mellom dei kristne og i tilhøvet til omverda. Då Paulus fekk høyre om dette, skreiv han brevet for å rettleie dei. 2. Tessalonikarbrev er truleg skrive berre nokre veker etter 1. Tessalonikarbrev og i dette brevet verkar det som om situasjonen har forverra seg.

Brevet til Filemon er nært knytta til Kolosserbrevet. Begge er skrivne i fengsel og fleire av dei same personane er omtala. Medan forfattarskapen til Kolossarbrevet er omstridd, blir brevet til Filemon rekna som eit ekte Paulusbrev.

Detaljer:

Forlag Lydbokforlaget og Bibelselskapet
Språk Norsk - nynorsk
ISBN 9788242139641
Spilletid 29 min
Utgivelseår 2011