Paulus: Romarbrevet

Det nye testamentet - lydfil

49,-
Kundeklubb:
49,-
Mer enn 200 på lager
ISBN/varenummer: 9788242139597
Utgivelsesår: 2009
Språk: Norsk - nynorsk

Det var Paulus og hans forkynning som løyste kristendomen frå det nasjonale ankerfestet hos jødane og opna for at heidningane også fekk del i trua på Jesus som verdsfrelsaren. Det nye testamentet inneheld 13 brev som oppgir Paulus som avsendar, men nokre av desse breva er pseudepigrafar, det vil seie at dei er skrivne i Paulus sitt namn av ein annan forfattar.

Romarbrevet er utan tvil skrive av Paulus sjølv, og det har ei særskilt stilling mellom Paulusbreva. Framstillinga har eit læremessig preg, og brevet er ofte kalla Paulus' teologiske testamente. Rettferdiggjeringa ved trua på Jesus Kristus blir her teke opp som eit hovudtema.

Detaljer:

Forlag Lydbokforlaget og Bibelselskapet
Språk Norsk - nynorsk
ISBN 9788242139597
Spilletid 82 min
Utgivelseår 2009