Jesus og barna

Jesus gjekk rundt blant folk og fortalde.
Han la hendene på sjuke så dei blei friske.
Han var god mot dei små og dei fattige.

Mødrene kom til han med barna sine.
Dei ville at han skulle velsigne barna.
Læresveinane viste dei bort.

Då blei Jesus sint, veldig sint.
Ikkje på barna, men på læresveinane.
Han ropte: «Skjønnar de ingenting?
La dei små barna komme til meg!
Ikkje hald dei tilbake!
Dei høyrer til i Guds rike,
og Guds rike høyrer slike til!»

Då våga mødrene seg fram med barna.
Jesus smilte og tok dei inntil seg,
la hendene på dei og velsigna dei.

Les historia i Bibelen

13Dei bar småborn til Jesus for at han skulle røra ved dei, men læresveinane viste dei bort. 14Då Jesus såg det, vart han sint og sa til dei: «Lat småborna koma til meg og hindra dei ikkje! For Guds rike høyrer slike til. 15Sanneleg, eg seier dykk: Den som ikkje tek imot Guds rike slik som eit lite barn, skal ikkje koma inn i det.» 16Så tok han dei inn til seg, la hendene på dei og velsigna dei.

Les i nettbibelen