Jesus ja mánát

Jesus váccii olbmuid gaskkas ja sárdnidii.
Son bijai gieđaid buhcciid ala ja buoridii sin.
Son lei buorre mánáid ja gefiid vuostá.

Eatnit bohte su lusa mánáideasetguin.
Sii háliidedje su buressivdnidit mánáid.
Muhto máhttájeaddjit šiggo sin eret.

Go Jesus dan oinnii, de son suhtai, ja suhtai sakka.
Ii son suhttan mánáide, muhto máhttájeddjiide.
Son čuorvvui: «Ehpetgo dii ipmir maidege?
Diktet smávva mánáid bohtit mu lusa!
Alletge hehtte sin!
Dasgo sii gullet Ipmila riikii,
ja Ipmila riika gullá dakkáraččaide!”.

De roahkadedje eatnit buktit mánáideaset su lusa.
Jesus válddii sin mojonjálmmiid sallasis,
bijai gieđaid sin ala ja buressivdnidii sin.

Loga muitalusa Biibbalis

13Olbmot bukte Jesusa lusa mánáid, vai son guoskkahivččii daid, muhto máhttájeaddjit šiggo daid geat bukte mánáid. 14Go Jesus dan oinnii, de son suhtai ja celkkii sidjiide: “Diktet mánáid boahtit mu lusa, alletge hehtte sin. Dasgo Ipmila riika gullá dakkáraččaide. 15Duođaid, mun cealkkán didjiide: Dat gii ii váldde vuostá Ipmila riikka nugo mánná, dat ii eisege beasa dan sisa.” 16Son válddii mánáid sallii, bijai gieđaid sin ala ja buressivdnidii sin.

Les i nettbibelen