Paulus taler i Aten

Paulus var blitt en kristen.
Han reiste rundt i verden
og fortalte om sin nye tro.
Nå var han kommet til Aten.

Han gikk opp på tempelhøyden
og inn i skyggen av de store søylene.
Det var lange rader med steinstatuer og altere.
Han så at statuene forestilte guder.

Han gikk raskere og raskere og ba inni seg:
«Gud i himmelen, hjelp meg!
Disse menneskene vasser i falske guder.
Hvordan skal jeg få dem til å lytte?»
Da så han et alter uten statue,
med innskriften: «For en ukjent Gud».
Han hvisket et lydløst «takk»
og gikk ned fra høyden.

Nede i byen snakket han med folk
han traff på gatene og på torget.
De ville gjerne diskutere med ham,
høre hva han hadde å si om sin Gud.

De tok ham med til byens råd,
der de klokeste i byen var samlet.
Han ba en lydløs bønn, så begynte han:
«Jeg ser at dere ber til ’En ukjent Gud’.
Vet dere hvem det er?
Det er Herren, skaperen av himmel og jord,
og han er ingen statue, han er levende!

Tror dere at han er langt borte,
at han er vanskelig å finne?
Nei, han er nær hver eneste en av oss.
For det er i ham vi lever,
beveger oss og er til.

Den ukjente Gud er ikke ukjent lenger.
Han har sendt sin Sønn
og reist ham opp fra de døde.»

Noen syntes at han snakket tull.
Andre lyttet, nikket til hverandre og sa:
«Dette er interessant. En levende Gud?
Vi vil gjerne høre deg tale mer om dette
en annen gang.»

Andre igjen trodde på det han sa.
Noen av dem ble med da han forlot rådet.

Les historien i Bibelen

16Mens Paulus ventet på dem i Aten, ble han rystet i sitt innerste over å se at byen var full av gudebilder. 17I synagogen førte han samtaler med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget snakket han hver dag med dem han traff der. 18Noen av de epikureiske og stoiske filosofene diskuterte også med ham, og noen sa: «Hva er det egentlig denne pratmakeren har å si?» Men andre mente: «Han er visst en som forkynner fremmede guder.» Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. 19Da tok de ham med seg og førte ham til Areopagos og sa: «Kan vi få vite hva for slags ny lære du kommer med? 20For det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier seg om.» 21Verken atenerne eller utlendingene som bor der, bruker tiden til noe annet enn å fortelle og høre siste nytt. 22Da sto Paulus fram for Areopagos-rådet og sa:«Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. 23For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften: ‘For en ukjent Gud’. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. 24Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. 25Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. 26Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. 27Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. 28For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: ‘For vi er hans slekt.’ 29Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. 30Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om. 31For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde.» 32Da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narr av ham, men andre sa: «Vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang.» 33Så gikk Paulus fra dem. 34Men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysios fra Areopagos-rådet og en kvinne som het Damaris, og noen andre.

Les i nettbibelen