Jesus forkynner

Jesus gikk opp i fjellet og satte seg ned.
Disiplene kom etter og samlet seg rundt ham.
Etter dem fulgte en mengde med folk,
og de ble flere og flere mens Jesus talte.

Jesus sa: «Se på fuglene.
De er ikke bekymret for noe.
Gud gir dem det de trenger.»
Han pekte på blomstene og sa:
«Se så vakre de er,
vakrere enn kong Salomo i all sin prakt!
Når Gud gjør blomstene så fine
og sørger for at fuglene får mat,
hvor mye mer skal han ikke sørge for dere?
Ikke vær bekymret.»

Og Jesus fortsatte: «Når dere ber,
skal dere ikke bare ramse opp ord.
Gud vet hva dere trenger.
Be heller slik:
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.»

Han så på folkemengden og sa til alle:
«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,
det skal også dere gjøre mot dem.»

Og til slutt fortalte han dem en historie:
«Den som hører mine ord og gjør det de sier,
ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.
Regnet styrtet, elvene flommet over,
og vindene blåste og slo mot huset.
Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.
Og den som hører mine ord og ikke gjør det de sier,
ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand.
Regnet styrtet, elvene flommet over,
og vindene blåste og slo mot huset.
Da falt det, og fallet var stort.»

Da Jesus var ferdig med den lange talen,
gikk han ned fra fjellet.
Den store folkemengden fulgte etter.

Les historien i Bibelen

1Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. 2Han tok til orde og lærte dem: 3«Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. 4Salige er de som sørger, for de skal trøstes. 5Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. 6Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. 7Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. 8Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. 9Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. 10Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. 11Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. 12Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

Les i nettbibelen